• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Зелени Балкани издаде наръчник за инвентаризация и управление на мъртвата дървесина в горските екосистеми
06.12.2012

Зелени Балкани издаде наръчник за инвентаризация и управление на мъртвата дървесина в горските екосистеми

Наръчникът бе издаден в рамките на проект: “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”.

В дигитален формат изданието може да бъде изтеглено от уебсайта на проекта, както и от централния уебсайт на Зелени Балкани


Наръчникът е един изключително практически насочен документ. Той цели да подпомогне служителите в горския сектор, както и всички заинтересовани от жизнеспособността на горските екосистеми в тяхната работа на терен. Фокус на изданието са методите за измерване и оценка на компонентите на мъртвата дървесина, както и изчисляването на обема на мъртва дървесина в дадена гора.

Издаването на наръчника е обусловено от нуждата да се даде по-голяма яснота на заетите в горския сектор по темата за запазване на определени количества мъртва дървесина в горите. Този въпрос e изключително актуален през последните години, тъй като голяма част от Българските гори вече са част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Освен горите в Натура 2000, много редки и уязвими видове обитават и останалата част от българските гори и би следвало също да бъдат съхранени. Това се налага не само защото е изискване на европейските директиви, но и защото в наши дни вече битува едно по-дълбоко разбиране за жизнената връзката между всички естествени компоненти на околната среда.

Уводът на изданието е насочен и може да бъде полезен и за по-широк кръг от читатели, тъй като дава яснота за значението на мъртвата дървесина за горските екоситеми. "Хубаво е всеки да знае, че "мъртвите" на пръв поглед дървета всъщност кипят от живот. Те могат да бъдат убежище на цял един нов и непознат свят, доскоро съвсем пренебрегван и дори целенасочено унищожаван.", сподели Нели Арабаджиева, сътрудник по проекта на Зелени Балкани.

Автори на изданието са уважаваните експерти в горския сектор Добромира Димова, Станислав Лазаров и Стела Лазарова. Освен конкретни методи за измерване на мъртвата дървесина, в изданието те разглеждат и различни практики за запазване и управление на този важен компонент от горските екосистеми.

http://forthenature.org

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones