• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

WWF стартира кампания за опазване на вековните гори у нас
03.12.2012

WWF стартира кампания за опазване на вековните гори у нас

Установяване на местата с оцелели вековни гори и тяхното картиране е една от първите важни акции в голямата Кампания за спасяване на вековните гори в България. Инициатор е Световният фонд за опазване на живата природа (WWF) и стартира официално този вторник с кръгла маса на тема "Бъдещето на вековните гори в България".

"Осинови гора" е друга акция от кампанията на WWF, която има за цел да осигури финансова компенсация на частни собственици, които не желаят да изсичат вековните си гори. Предвидени са и законодателни, и образователни дейности за следващата една година, които да предизвикат обществена дискусия, свързана с управлението и опазването на вековните гори.

Вековна гора

Същинските вековни гори са онези, които са се развивали над сто години без човешка намеса. В България такива гори са запазени предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин и Странджа.

Това са последните кътчета дива природа, където могат да се наблюдават всички фази от развитието на естествените гори – зараждане на младата гора, борба за оцеляване на зрелите дървета и бавно отмиране на най-старите от тях.

Значение

Старите нестопанисвани гори съхраняват богато биологично разнообразие. Те са дом на над половината от горските видове заради характерните за тях микроместообитания, свързани с разнообразна структура на дървостоя, големия обем мъртви и стари дървета и процесите, свързани с тяхното развитие.

Опазването на подобни редки и ценни местообитания може да се постигне с природосъобразно стопанисване на горите и с отделяне на определени участъци извън стопанско ползване.

Заплахи

Значението на вековните гори е всепризнато. Горската площ в Европа и България се увеличава. В същото време има голямо опасност от интензивно изсичане на старите, нестопанисвани гори извън строго защитените територии.

У нас вековните гори извън резерватите и националните паркове са само 2% от всички български гори. Половината от тях са в процес на изсичане или са предвидени за изсичане и превръщане в стопанисвани през следващото десетилетие.

Заплаха за вековните гори са и нарастващите държавни инвестиции в изграждането на нови горски пътища с цел "усвояването" на стари и нестопанисвани гори в недостъпните високопланински басейни.

http://dnevnik.bg

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones