• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

ВАС задължи МФВС да предостави информация относно всичките си договори с БФСки за четиригодишен период
12.11.2012

ВАС задължи МФВС да предостави информация относно всичките си договори с БФСки за четиригодишен период

Сдружението за дива природа „Балкани“ подава заявление за достъп до информация на 20.05.2011г. до Министерството на физическото възпитание и спорта. Искана е справка относно всички договори сключени между министерството (включително и предшественика му – ДАМС) и „Българската федерация по ски” от 01.07.2007г. до 20.05.2011г., както и да се предоставят всички документи удостоверяващи изпълнение на задълженията на федерацията по тези договори.
С решение от 02.06.2011г. председателят на комисията и главен секретар на министерството отказва достъп до исканата информация на основанието, че достъпът засяга интересите на трето лице (БФСки), а то е изризило писмено несъгласие за предоставяне на исканата обществена информация (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ). Сдружението подава жалба, която е отхвърлена от Административен съд София – град.

Срещу решението на първоинстанционния съд е подадена жалба, а като представител на сдружението се явява адвокат Кирил Терзийски от Правния екип на Програма Достъп до Информация.

С окончателно решение от 29 октомври 2012 Върховният административен съд възприема изцяло мотивите на сдружението, отменя решението на АССГ и, най-важно, задължава министерството да предостави исканата информация. Разсъждението, прието от съда е, че тъй като става дума за договори на задължен субект (министерството) и тяхното изпълнение, то в случая се прилага „…законовата презумпция, въведена с § 1, т. 5, б. „е“ от ДР на закона (ЗДОИ), че до доказване на противното, е налице „надделяващ обществен интерес”” (от предоставяне на тази информация). В случая министерството не е доказало липсата на надделяващ обществен интерес. Следователно ограничението на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ (защита на интересите на трето лице) не може да бъде приложено. Така „…на основание чл. 31, ал. 5, пр. 2 от ЗДОИ, съгласието на третото лице не е необходимо, а информацията е дължима.”

Накрая ВАС прилага и разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ, задължавайки главния секретар на Министерството на физическото възпитание и спорта да предостави исканата обществена информация на Сдружение за дива природа „Балкани”.

http://forthenature.org

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones