• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Седем нови изкуствени гнезда за царски орел
26.10.2012

Седем нови изкуствени гнезда за царски орел

Експерти на БДЗП поставиха 7 изкуствени гнезда за царски орел. Четири от изградените гнезда са поставени с цел да подпомогнат вече размножаващи се двойки. Тъй като гнездата, използвани от птиците са в много лошо състояние, новопоставените ще бъдат алтернатива за успешно размножаване на орлите напролет. Останалите 3 гнезда са поставени в подходящи територии и имат за цел привличане на новосформирани двойки царски орли.

Така броят на поставените изкуствени гнезда за царски орел в рамките на проекта на БДЗП LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключови за тях места от мрежата Натура 2000 в България” достигна 32.

Припомняме, че през изминалия размножителен сезон две от поставените от БДЗП изкуствени гнезда бяха заети от двойки царски орли, като едната успешно отгледа поколение. Подходящите за поставяне на гнезда дървета бяха предварително набелязани от експерти на БДЗП, като бяха взети под внимание редица важни фактори - наличие на хранителен ресурс, минимално човешко безпокойство, липса на опасни стълбове от електро-преносната мрежа и др.
 

http://www.bspb.org/

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones