• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Първото гнездо на морски орел открито в Сакар планина
15.05.2014

Първото гнездо на морски орел открито в Сакар планина

Новооткритата двойка морски орли в Сакар, която се е заселила в изкуствено гнездо, поставено от БДЗП за царски орли, автор: Димитър Демерджиев

Първото гнездо на морски орел (Haliaeetus albicilla) в Сакар планина бе установено от екип на БДЗП. Двойката е загнездила в изкуствено гнездо, поставено в рамките на проект LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”.

През 2013 г. гнездото бе заето от двойка белоопашати мишелови (Buteo rufinus). Новосформираната двойка морски орли е прогонила мишеловите и успешно се размножава. Бе установено, че орлите имат едно малко в пухово оперение. Интерес представлява фактът, че в близост липсват големи водоеми, а са налице мрежа от микроязовири, които очевидно са достатъчни на орлите да се изхранват. 

С новооткритата двойка броят на установените сигурно гнездящи морски орли във вътрешността на страната достигна 8. Съществуват още двойки морски орли във вътрешността на страната, гнездата на които не са открити.

За повече информация:

д-р Димитър Демерджиев,

отговорник по опазването на хищните птици

GSM: 0878599376, dimitar.demerdzhiev@bspb.org

http://bspb.org

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones