• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Гъски “изяждат” 220 милиона евросредства
07.07.2015

Гъски “изяждат” 220 милиона евросредства

Зимуващи гъски “изяждат” 220 милиона лева от Европейската програма за развитие на селските райони. Това твърдят представители на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители. Според тях пари по мярка “Агроекология и климат” се пренасочват нерегламентирано към зърнопроизводителите като компенсация за вредите, които нанася защитеният вид птици по техните посеви. Насочването на средствата за опазване на гъските ще ощети всички останали дейности в сектора, алармират още агроеколозите.

Зимуващата гъска и ливадният блатар ще се превърнат в златна кокошка за българските зърнопроизводители, чиито земи попадат в ареала на местообитание на двата защитени вида. Според анализи на Министерството на земеделието това са над 2,5 милиона декара земеделска площ или почти цяла България. Всички собственици на земи, които попадат в тази територия, а това са над 900 зърнопроизводители, могат да кандидатстват за субсидии през мярката за защита на гъските по Програмата за развитие на селските райони.

Пламен Драгнев – председател на Асоциация на агроекологичните земеделски производители: “Бюджетът на мярката е 290 милиона евро за целия програмен период до 2020 година, от които тази година на кампания са заявили по направление “Поддържане местообитанието на зимуващите гъски” давам ви конкретни цифри – 2,5 милиона декара по около 17 лева на декар, защото ставката е 81, 59 евро на хектар, като го умножите по периода за прилагането на мярката – 5 години, сумата е 212 милиона лева.”

Орнитолози в Русе споделиха, че вече са се сблъскали със земеделски производители около силистренското село Айдемир, които ползват субсидиите за опазване на гъски и ливадния блатар, но не опазват защитените видове птици. По техни наблюдения през зимата производителите дори ги стреляли с пушки и гонели от площите си, независимо че са получили подпомагане. В същото време за останалите земеделски дейности, включени в мярката, ще останат много по-малко средства от необходимите.

Пламен Драгнев – председател на Асоциация на агроекологичните земеделски производители: “Това са земите с висока природна стойност, пасища и ливади и тяхното поддържане, това са опазването на застрашени местни породи животни, това е за животновъдите, опазване на защитени сортове растения – това са овощни редки сортове насаждения, лозя.”

Според представители на агроекологичната асоциация насочването на средствата за опазване на гъските е неправомерно и създава риск да бъде спряна Програмата от Европейската комисия.

Пламен Драгнев – председател на Асоциация на агроекологичните земеделски производители: “Европейската комисия е подведена от нашата държава и въпрос на време е тя да санкционира изплащането на тези средства и съответно те ще бъдат изцяло за сметка на българския държавен бюджет.”

Агроеколозите обявиха, че предстои да излязат със съвместно становище с браншовите организации на животновъдите и други засегнати производители, което ще представят в земеделското ведомство. От Министерството на земеделието и храните до този момент не са излезли с официална позиция по жалбата на асоциацията за затягане на контрола при усвояване на парите от Европа.

http://bnt.bg/

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones