• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Кратък мониторинг около езерата на Дуранкулак и Шабла
30.11.2015

Кратък мониторинг около езерата на Дуранкулак и Шабла

По информация от колеги за наблюдавани 7 червеногуши гъски в ято от 130 белочели гъски около Дуранкулак, екипът на Зелени Балкани проведе двудневен мониторинг в Шабленско и Дуранкулашко езеро, Шабленска тузла и земите в района.

Мониторингът имаше за цел да се установи пристигането на червеногуши гъски около езерото преди идването на астрономическата зима.

При обиколката в района на Дуранлукак и морския бряг не бяха наблюдавани птици от вида Branta ruficollis.

Регистрирани бяха  60 индивида - малък корморан и 45 голям корморан, 3 пойни и 18 неми лебеда,  12 тръстикови блатари, обикновени мишелови.
Най-голяма бе числеността на зеленоглавите патици в езерото  – 1300 , както и други водолюбиви птици – 35 сиви гъски, 7 белооки потапници, черноврат и голям гмурец.

Интересното този път - търсейки гъски около морето и брега, екипът ни попадна на един рядък и трудно забележим вид -  6 птици от вида снежна овесарка (Plectrophenax nivalis). Птиците се хранеха на брега на морето, необезпокоявани от случващото се наоколо.

Мониторинг се проведе и в близките села и земите около Дуранкулак. Не са забелязани прелитащи или хранещи се червеногуши гъски. Около полезащитните пояси са наблюдавани обикновени и белоопашати мишелови.

Проверката на Шабленско езеро и Шабленска тузла показа – прелитащи големи корморани, зеленоглави патици, ангъчи, овесарки, сврачки и други пойни птици. В смесените ята също  не са открити гъски.

Мониторингът на червеногуши гъски ще продължи усилено през зимните месеци, когато се очаква числеността на птиците да е значително по-висока.

http://www.greenbalkans.org/

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones