• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Покритие на общините в България с площадки за мониторинг (2015)
24.11.2015

Покритие на общините в България с площадки за мониторинг (2015)

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕЗОН 2015 Г.
Наближава краят на годината. Време е за равносметка. Данните от тази година все още се събират, но е време да направим предварителен анализ на покритието на квадратите през 2015 г.. За съжаление, тази година се включиха 18 % по-малко участници от предходните години. През 2015 г. бележим най-ниския брой участници за цялата история на броенето от 2005 г. досега (87 площадки).

Причините за това са комплексни, но най-често споменаваната, е че хората няма време да участват. Вероятно една част от хората са ангажирани с други мащабни инициативи и трудно отделят време. Същевременно някои от най-запалените участници броят птиците в повече от 2 до 5 площадки. Някои от тези участници са Венелин Койчев, Милен Рашков, Калин Велев, Николай Петков и други.

Най-важно за инициативата е дългосрочното участие в проекта. Има хора, които участват от самото начало на инициативата, и броят птиците вече 12 години. На пръв поглед това изглежда да изисква огромна мотивация, но самите участници твърдят, че изменията, които виждат всяка година си заслужават системното участие.

На графиката долу се вижда разпределението на площадките според броя на годините, които са били посещавани. Прави впечатление, че над 50 % от участниците, броят птици само една или две години.
Същевременно, "Проследяването на промените в нашите площадки ни прави част от средата", казва един от доброволците в проекта.

Сред най-дългосрочните участници са Асен Игнатов, Божидар Иванов, Валентин Катранджиев, Ваня Ангелова, Васко Генчев, Венко Койчев, Весела Кирова, Виктор Видас, Георги Влаев, Влади и Добри Добреви, Димитър Попов, Константин Вълчев, Михаела Илиева, Светослав Стоянов, Светослав Станчев, Светослав Спасов, Стоян Христов, Тихомир Александров, и още много други участници. Сърдечни благодарности изказваме не само към тези дългогодишни участници, но и към всички, които наскоро са се присъединили към инициативата и допринасят със своето време.

Въпреки спада в броя на посетените места през тази година, е важно да се отбележи, че през 2015 г. увеличихме покритието на страната като прибавихме 14 нови общини. В края на 2014 г. имахме площадки в 134 от 263 общини (51%), докато сега, те са вече в 148 (56%) от общините в страната ни.

Общините без площадки са 115.

Този материал се публикува в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата" финансиран в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

Проектът е с продължителност 9 месеца до април 2016 г. и е на обща стойност 26 586 евро като предоставената безвъзмездна помощ е в размер от 23 927 евро.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата - Министерство на околната среда и водите.

По отношение на разпределението на площадките по надморска височина, резултатите показват, че едва 12 (7%) от всички 178 площадки участващи в анализите, са над 1000 м надм височина. Този брой е крайно недостатъчен, за да оценим състоянието на високоалпийски видове като ушатата чучулига, за които ни трябват поне 30 площадки. Това поставя ключови въпроси за разпределението на местата и насочване на усилията ни в посока, която ще осигури устойчивост на резултатите и категорично установяване на тенденциите. В тази връзка спешно търсим да включим хора, любители на планината, които с удоволствие биха броили птиците в алпийските ливади и планинските върхове. Приоритетите разбира се са свързани с високите планини като Рила, Пирин и Стара Планина.Ако имате къща или вила в една от тези общини и желаете да се включите, моля вижте условията за участие тук и попълнете формата за регистрация тук.

Същевременно, богатството на видовете в България е изключително. Средният брой на видовете регистрирани в площадките е над 30, като варира от мин 4 до максимум 77 вида в площадка.Колкото повече видове има в едно място, толкова по-голям и по-тъмен е цветът на кръга. Местата отбелязани с червено са тези с най-много записани видове.


Какво да очаквате през 2016 г.?
Към момента разработваме нова интернет базирана база данни, която ще даде възможност на всички участници да въвеждат наблюденията си директно в нея. Така ще отпаднат сегашните електронни таблици, но ще запазим хартиените формуляри, за всеки, който желае да ги ползва. Любителите на съвременните технологии ще могат да се възползват от новото приложение за смарт фони наречено Smart Birds Pro. Чрез нововъведенията, участниците ще могат да записват наблюденията си на терен в приложението и с един бутон да изпратят своите записи в базата данни без да губят време в повторно въвеждане на формуляри. Въвеждането на наблюденията директно в базата данни се очаква да съкрати времето за събиране на наблюденията и да ускори процеса по изработване на докладите за състоянието на птиците. Същата база данни ще дава възможност за изключително бърза заявка на нови места за броене.

В началото на следващата година се очаква да направим обобщаването на резултатите до 2015 г. и да публикуваме нов доклад за състоянието на широкоразпространените видове птици с данните за периода 2005-2015 г. Това нямаше да бъде възможно без участието на всички доброволци. Сърдечно ви благодарим за интереса и желанието да участвате в тази дейност.

През 2016 г. ще повишим контрола върху данните. Това ще стане чрез въвеждане на изискване всеки нов участник да премине тест за разпознаване на птици. Очаква се това да повиши качеството на резултатите като същевременно осигури възможност за интерактивно обучение. Повече за официалния и тренировъчния тест може видите на страницата тук. Участниците, които издържат официалния тестовете ще получат документ от новержки университет, който провежда тестовете, и ще бъдат включени приоритетно в проекта за МОВП.

Надяваме се през следващата година да имаме още нови участници, за да покрием по-голям брой от общините в България и да възстановим посещението на предишните площадки.

Благодарим Ви!

Този материал се публикува в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата" финансиран в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

Проектът е с продължителност 9 месеца до април 2016 г. и е на обща стойност 26 586 евро като предоставената безвъзмездна помощ е в размер от 23 927 евро.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата - Министерство на околната среда и водите.

http://bspb.org/

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones