• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Редица редки видове след дълги години отново загнездиха на Поморийско езеро
12.08.2015

Редица редки видове след дълги години отново загнездиха на Поморийско езеро

При редовния мониториг и картиране на гнездящите птици на територията на Поморийско езеро, екипът на Зелени Балкани интересни факти за гнездящата орнитофауна.

Регистрирани бяха четири гнездящи вида, за които няма данни за гнездене през последните 30 години на територията на Поморийско езеро. Екипът на проекта установи успешно загнездили и отгледали своето поколение 35 двойки дебелоклюни рибарки /Sterna nilotica/, 22 двойки Малки черноглави чайки /Larus melanocephalus/, 20 двойки кафявокрили огърличници /Glareola pratincola/ и 3 двойки тънкоклюни чайки /Larus genei/. Наред с тях сезона бе успешен и за традиционно гнездящите птици на територията на езерото. Регистрирани бяха над  2500 гнездящи двойки гривести рибарки /Sterna sandvicensis/, 125 двойки саблеклюни /Recurvirostra avosetta/, 118 двойки речни рибарки /Sterna hirundo/ и над 20 двойки белочели рибарки /Sterna albifrons/.

Всичко това показва, че усилията на доброволците на „Зелени Балкани”, които участваха в консервационните ваканции на Поморийско езеро през последните години подпомогнаха успешно гнезденето на водолюбивите птици в района!

Използваме случая да изкажем своите благодарности на всички участници в дългогодишната програма на сдружението за опазване на Поморийско езеро.
За контакти:
Димитър Попов - dpopov@greenbalkans.org

Подобряване условията за гнездене на водолюбиви птици в Поморийско езеро и последващия мониторинг са част от проект LIFE10 NAT/IT/256 MC-SALT „Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни”, който се осъществява с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейската Общност.
 

http://www.greenbalkans.org/

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones