• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Птиците в земеделските земи продължават да изчезват!
27.11.2017

Птиците в земеделските земи продължават да изчезват!

Мониторинг на обикновените видове птици , показват тревожни резултати за състоянието на птиците в страната.


Продължаващ спад в популациите на птиците в земеделските земи отчитат последните данни, събрани от Общата паневропейска схема за мониторинг на обикновените видове птици (PECBMS). От 1980 г. до днес този спад е в размерите на 55%.


Сред 39 вида птици, характерни за земеделските земи в Европа, при 24 се наблюдава спад в популациите, при 6 – увеличение, при други 6 популациите са стабилни, а при 3 вида тенденциите са несигурни. Много видове, които преди са били широко разпространени, като полската чучулига и калугерицата, днес се срещат все по-рядко. От друга страна белият щъркел се радва на 60% растеж в популацията.


„Обикновените видове птици в земеделските земи са една от най-застрашените групи от птици в Европа. Основният фактор за нестихващия спад в популациите им през последните три десетилетия е интензификацията на селското стопанство. Пресушаването на влажните зони, употребата на пестициди и преминаването от смесени ферми към отглеждане на монокултури са само няколко примера за това, как интензивното земеделие може да окаже негативно влияние върху видовете птици в земеделските земи“, отбеляза И. Рамирес, ръководител природозащита към BirdLife Европа и Централна Азия. 

Що се отнася за горските видове птици в Европа при 13 от общо 34 вида се наблюдава спад в популациите, при 12 – увеличение, при 9 популациите са стабилни в дългосрочен план. Различията в тенденциите в регионите обаче сочат, че общият индикатор за горските птици може да варира спрямо отделните региони.
Общо 28 страни предоставиха своите данни от мониторингите на обикновените видове птици за актуализацията на европейските индикатори за дивите птици през 2017 г., които се изчисляват от PECBMS, съвместна инициатива на Европейския съвет за преброяване на птици и на BirdLife International. Птиците са един от най-добрите показатели за измерване на здравето на екосистемите и новите публикувани данни подчертават необходимостта от политически мерки за опазване на биоразнообразието в Европа.


У нас резултатите от 11-годишно проучване, организирано от Българското дружество за защита на птиците в рамките на инициативата „Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП)“, показват тревожни резултати за състоянието на птиците в страната. От всички групи птици, най-уязвими се оказват птиците в земеделските земи. Тяхното състояние се определя от индикатор, в който са включени 17 вида. Промяната в числените му стойности показват изменението в състоянието на средата. Индикаторът за състоянието на птиците в земеделските земи през 2016 г. показа намаляване с 18%, което е допълнителен спад с 5% спрямо предходната оценка през 2015 г. Сред основните заплахи за състоянието на птиците в тези местообитания са премахването на храстите, разораването на затревените площи и употребата на пестициди.

/снимка: Светослав Спасов/

http://agro.bg

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Viagra
Propecia Cirrosis
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Ideas from nature - shirts, mugs, gifts
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones