• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Еколози проучват защитени зони в трансграничния регион на Дунав
29.08.2017

Еколози проучват защитени зони в трансграничния регион на Дунав

Еколози проучват защитени зони в трансграничния регион на река Дунав.

От Регионалната екоинспекция във Велико Търново съобщиха, че по проекта "Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България, ще бъдат проучени защитените зони "Остров Вардим" и "Рибарници Хаджи Димитрово".

Целта е опазване на дивите птици, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

Теренните проучвания са започнали през март и ще продължат до ноември със съдействието на Българското дружество за защита на птиците. Наблюдават се видовете птици, техните популации и местообитания. Проследява се пролетната и есенната миграция. Предстои да се установят гнездящите, преминаващи, скитащи и ловуващи видове.
Събраната информация ще бъде обобщена и анализирана.

Защитената зона "Остров Вардим" е разположена на площ от близо 1168 хектара. В нея се срещат 75 вида птици, като 21 са включени в Червената книга на България, 31 са от европейско значение. Тук е едно от малкото гнездовища на морския орел в България.

Защитената зона "Рибарници Хаджи Димитрово" е разположена на площ 447 хектара, обитавани от 116 вида птици, като 33 са включени в Червената книга на България, 53 са от европейско значение.

http://www.banker.bg

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Ideas from nature - shirts, mugs, gifts
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones