• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Следят със сателит 10 белоглави лешояда в Източните Родопи
31.05.2017

Следят със сателит 10 белоглави лешояда в Източните Родопи

Десет белоглави лешояда в Източните Родопи се сдобиват със сателитни предаватели. От тях девет са поставени на възрастни и един предавател на по-млада птица. По време на акцията на екипа на проект "Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите", общо 25 белоглави лешояда са маркирани с цветни пръстени и крилометки с уникални номера.

Toва ще подпомогне по-бързото и лесното им разпознаване в природата. Също така са взети биологични проби, които ще бъдат изпратени в специализирани лаборатории в Европа и ще позволят изследване на здравословното състояние на птиците. До края на проекта ще бъдат поставени сателитни предаватели на общо 20 черни лешояда и още толкова белоглави.

Екипът вече получава първите сигнали от поставените предавателите, които изпращат подробни данни за местоположението на лешоядите на всеки 10 минути. Маркираните птици ще позволят на експертите да разберат повече за причините за тяхната смъртност, екологията, придвижванията им, скитанията на младите птици и други важни за тях места в трансграничния район на Родопите. Събраната информация ще се обобщи и използва при набелязване на природозащитните мерки и дейностите по опазване на вида.

За сравнение миналата година екипа на БДЗП успява да постави предаватели на общо шест белоглави лешояда, а в Национален парк Дадя в Гърция са маркирани и единадесет черни лешояда. Получените данни дават интересни и полезни данни за птиците. Един от двата млади белоглави лешояда - Арда е засечен в Близкия Изток, където прекарва близо половин година, а в момента пребивава в Северна Турция.

Звезди - друг маркиран в Източните Родопи млад белоглав лешояд - демонстрира пред обектива на запален фотограф изключително борбен характар. Малкият лешояд, който е спасен от удавяне от водите на язовир Студен кладенец, е запечатан на камера в битка с доста по-агресивния и опитен от него възрастен скален орел. Макар, че побеждава скалния орел, само два месеца по-късно, Звезди загива по време на големите зимни застудявания. Данните още веднъж потвърждават опасенията ни, че първата година е критична за живота на младите птици и малка част от тях оцеляват.

"Резултатите от проучването ще помогнат за определянето на най-рисковите за лешоядите райони и предприемането на конкретни мерки като изолиране на рискови електропроводи, борба с отровите чрез специализиран кучешки отряд, изкуствени подхранвания и други" - коментира Волен Аркумарев от БДЗП.

Видимо от получените досега резултатите е, че белоглавите лешояди обитават основно долината на река Арда, но често посещават и национален парк Дадя в Гърция. Всички гнездови скали на вида са включени в границите на зоните от екологичната мрежа Натура 2000.

Белоглавият лешояд е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие и улавянето и маркирането му се извършва единствено от експерти със специално разрешително от МОСВ. Предавателите и специалната маркировка се поставят в рамките на проекта "Опазване на черния и белоглавия лешояди в трансграничната планина Родопи" (LIFE14 NAT/NL/000901), разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, Фондация за опазване на лешоядите, WWF - Гърция и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.
Припомняме, че в Кресненското дефиле бяха открити 17 мъртви лешояда, като реалният брой на жертвите се оценява вероятно на над 30 птици. За това това алармираха от природозащитната организация "Зелени Балкани".

https://news.bg

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Ideas from nature - shirts, mugs, gifts
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones