• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Няма екокатастрофа в Поморийското езеро
30.10.2017

Няма екокатастрофа в Поморийското езеро

След проверки на РИОСВ-Бургас и ГД "ОПОС" към МОСВ стана ясно, че в Поморийското езеро няма екологична катастрофа.

Припомняме, че през месец май от Национална Асоциация Българско Черноморие (НАБЧ) беше изпратен сигнал до МОСВ за регистрирана екологична катастрофа в Поморийско езеро. Доводът на НАБЧ беше, че заради изкуственият остров построен от "Зелени Балкани" в езерото навлиза буйна речна растителност характерна за река Тунджа, която завладява територии в Поморийско езеро и представлява заплаха за уникалната поморийска кал.

Изкуственият остров представлява островното местообитание за птици. Той е създаден в периода 2012 - 2013 г. на основание Споразумение за партньорство между МОСВ и СНЦ "Зелени Балкани", съобщават от екоорганизацията.

Островът е бил построен с цел подобряване условията за гнездене на редки видове водолюбиви птици в комплекса от защитени територии на Поморийско езеро. Проектът е финансиран от ОП "Околна среда 2007-2013 г."
Ангажимент на Сдружение "Зелени Балкани" бил да осигури поддръжка на местообитанието и оптимални условия за гнездене на птиците, чрез периодично премахване на част от растителността върху острова. Това се е случвало всеки септември след съгласуване с МОСВ и РИОСВ - Бургас, обясняват още от сдружението.

След тазгодишната поддръжка, която се случи между 6 и 10 септември с контрол от експерти на РИОСВ - Бургас, бяха събрани екземпляри от растителните видове, които се срещат върху островното местообитание.

От назначената експертиза на ботаници от Биологически факултет на Софийски Университет и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, става ясно, че не съществува заплаха за езерото.

Заключението от ботаническата експертиза е, че "установените таксони и растителни съобщества са характерни и често срещани на територията на Поморийско езеро".

В края на месец септември, в отговор на подадения сигнал от НАБЧ, беше извършена и проверка от ГД "ОПОС" към МОСВ, съвместно с РИОСВ - Бургас и участието на представители от "Зелени Балкани". Заключенията от проведената проверка са, че в Поморийско езеро няма екологична катастрофа.

Островното местообитание е устойчиво и конструктивно стабилно, като изпълнява благоприятна роля за гнезденето на редки и защитени видове птици. Ботаническата експертиза може да бъде намерена на сайта на сдруженето.

https://news.bg

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Ideas from nature - shirts, mugs, gifts
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones