• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Пуснаха на свобода планински кеклици
01.12.2016

Пуснаха на свобода планински кеклици

На територията на Природен Парк "Врачански Балкан" бяха пуснати 50 птици от вида “планински кеклик”. Това е финалният етап от няколкогодишни дейности за размножаване и разселване на птиците по иновативната методология на "Полусвободно отглеждане".

Планинският кеклик се среща в редица страни от Европа като е със статут "Застрашен". Освободените птиците в Природен парк "Врачански Балкан" са от ендемичен за Балканнския полуостров подвид. Oбитават силно пресечени скалисти терени в планините и предпланините, обрасли с храстова и тревна растителност. Числеността на планинските кеклици в последните години постоянно намалява, поради което видът е включен в Червената книга на България.

Птиците бяха пуснати на места, на които се срещат естествено или са обитавали в миналото. Преди това всички кеклици бяха опръстенени, а на 20 от тях бяха поставени специални предаватели за проследяване. С помощта на радио-телеметрична система ще се следи за оцеляването им в природата. Предавателите ще дават информация за местоположение и активността на проследяваните птици. Програмата по попълване на популацията на планинския кеклик на територията на Природен парк „Врачански Балкан” се осъществява от Дирекцията на парка със съдействието на доц. Христо Михайлов и преподаватели от катедра „Ловно стопанство” в Лесотехнически университет – София.

http://dariknews.bg/

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones