• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Световният фонд за дивата природа констатира: Драстичен спад в популациите на животинските видове.
01.10.2014

Световният фонд за дивата природа констатира: Драстичен спад в популациите на животинските видове.

ЕС има най-висок "екологичен отпечатък" – гражданите му живеят, сякаш разполагат с 2,6 планети като Земята.

 Постоянно растящото търсене на природни ресурси и високи нива на въглероден диоксид, изпускан в атмосферата от все по-многобройното световно население оказват огромен натиск върху биоразнообразието на планетата. Те заплашват сигурността, здравето и благоденствие. Това показва Докладът за Жива планета на Световния фонд за дивата природа WWF "Живата планета" от 2014 г. Документът е продукт на двугодишно изследване на здравето на Земята.

Популациите на около 3000 животински видове в дивата природа са намалели с над 50 процента през последните няколко десетилетия, показва проучването, огласено във вторник. Преди две години същият доклад изчисли на 28 процента намаляването на популациите на животинските видове.

Популациите на риба, птици, бозайници, земноводни и влечуги са намалели с 52 процента в периода 1970-2010 г. - далеч по-бързо отколкото в предвижданията. Най-тежко е положението при сладководните обитатели - 76 процента, докато при морските и сухоземните видове спадът е от по 39 процента.

Организацията в голяма степен вини човешкото вмешателство в природата за наблюдавания драстичен спад. Ловът, риболовът и влошаването на естествените хабитати са посочени като главни заплахи за дивите животни по света.

Други основни фактори за негативната тенденция са глобалното затопляне, инвазивните видове, замърсяването и болестите.

"Все още има надежда", казва Кен Норис, научен директор на Лондонската зоологическа общност. По думите му опазването на природата изисква съсредоточени действия, политическа воля и подкрепа от бизнеса.

Един от индикаторите за състоянието на планетата в Доклада – екологичният отпечатък – показва, че 27 държави членки на ЕС, които са били изследвани (Хърватия не е включена, защото се присъединява след 2010 г. и за нея не са събирани данни), живеят над нивата, необходими за "една планета“. Освен това те значително разчитат на природните ресурси на своите страни. Ако всеки човек средностатистически живее като един гражданин на ЕС, човечеството ще се нуждае от 2,6 планети, за да издържи натиска върху природата.

Екологичният отпечатък на България, макар и по-нисък от средния за ЕС, е по-висок, отколкото планетата може да поддържа - българите живеят като че ли разполагат с 1,7 планети.

"Българските реки от много векове са подложени на човешки натиск и почти не са останали истински реки", коментира Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България. Човешката намеса непрекъснато променя облика на реките, което унищожава тяхната естествена среда и живота в нея. Около 80% от долните течения на големите реки в България са преградени, безпланово застроени, изправени и силно замърсени. Затова WWF започна кампания за реките, за да можем да постигнем отговорно управление на този безценен ресурс.

Връзката с климата

Световните емисии на въглероден диоксид, които са главната причина за глобалното затопляне, вече оказват влияние върху биоразнообразието и биологичния капацитет, заедно с благосъстоянието на хората, най-вече по отношение на осигуряването с храна и вода. Въглеродният отпечатък на Европа заема почти 50% от крайния екологичен отпечатък, поради използването на изкопаеми горива като въглища, петрол и природен газ.

Все пак съществуват решения, тъй като Докладът е готов в един важен момент за ЕС и световната климатична и енергийна политика. Европейският съвет, който ще се проведе в Брюксел на 23 и 24 октомври, ще събере държавните глави на европейските държави, за да решат Климатичния и енергиен пакет на ЕС до 2030 г. На глобално ниво Конференцията по промените в климата на ООН в Лима през декември и особено срещата в Париж през 2015 г. ще са местата, където правителствата ще се опитат да постигнат световно съгласие да обуздаят опасните последици от глобалното затопляне.

"Емисиите на парникови газове в ЕС са спаднали в значителна степен от 1990 г. насам, което обаче не означава, че можем да останем безучастни. Все още ни остава да изминем дълъг път, докато стигнем до намаляване на емисиите до безопасни равнища“, казва Тони Лонг. "Решения съществуват, но ЕС трябва да се съгласи на по-високи климатични и енергийни цели, за да ни доведе до нова ера, където Европа поема своите отговорности пред света“, допълва той.

Най-висок и най-нисък екологичен отпечатък в ЕС

WWF има сериозни притеснения, че опазването на околната среда не е сред приоритетите на предложената нова Европейска комисия. Вижда се липса на фокус върху зелената икономика, създаването на зелени работни места и адекватна политика за околната среда, твърдят от организацията. Напротив, в така определените мандати на новите комисари е предвидено да се намали законовата защита на биоразнообразието, като се ревизират директивите за птиците и хабитатите.

"Екологичният отпечатък на ЕС е голям. Нашата икономическа дейност допринася за загубата на биоразнообразие и хабитати както у дома, така и отвъд континента, което подкопава природните системи. Точно от тях зависим за храната, с която се храним, за въздуха, който дишаме, и за стабилността на климата, от която се нуждаем“, казва директорът на отдела за европейски политики на WWF Тони Лонг.

От всички изследвани страни-членки на ЕС Белгия, държавата – домакин на европейските институции, има един от най-високите в световен мащаб екологични отпечатъци на глава от населението, като се нуждае от 4,3 планети, ако всеки живееше като един средностатистически белгиец. Белгия е на пето място в света след държави като Кувейт, Катар и ОАЕ. Това принципно се дължи на въглеродния отпечатък на Белгия, който допринася с 43% към крайния екологичен отпечатък на страната.

"Ясно е, че що се отнася до енергийно потребление и енергийна ефективност, Белгия е сред най-добре представящите се държави, защото енергийната интензивност на сградите и транспортния сектор е висока“, казва председателят на WWF Белгия Дамиен Винсент. "Ниските нива на използване на пълния капацитет на личните автомобили, гъстата пътна мрежа и ниските данъци за дизел допринасят за по-високи превозни километри на човек, а по този начин - и за по-висок екологичен отпечатък“, допълва той.

Румъния има най-ниския екологичен отпечатък в ЕС, който се равнява на 1,4 планети. "Резултатът е свързан много повече с разпадането на индустрията, отколкото със стратегическата визия на правителството“, казва директорът на WWF Дунавско-Карпатска програма Румъния Магор Циби. "Въпреки че вече са предприети мерки за устойчиво управление на горите и реките, липсва цялостен подход, който включва промените в климата и природата в общото планиране."

"Предизвикателството пред Румъния, както и пред голяма част от света, е да напредне значително икономически и в човешки аспект без да увеличи своя отпечатък до нивата на Белгия и други страни-членки на ЕС“, продължава Магор Циби. „"Това изисква концентриран фокус върху ефективността и възприемането на най-устойчивите технологии и практики“, продължава той.

Докладът

Докладът за Жива планета за 2014 г. е десетото издание на двугодишната емблематична публикация на WWF. Под темата "Видове и пространства, хора и места“ Докладът проследява повече от 10 000 популации на гръбначни видове от 1970 до 2010 г. чрез Индекса за Жива планета - база данни, която се поддържа до Общността на зоолозите в Лондон. Измерването на човешкия екологичен отпечатък в Доклада е предоставено от Global Footprint Network.

Тазгодишният Индекс за Жива планета се отличава с обновена методология, която по-прецизно проследява световното биоразнообразие и предоставя по-ясна картина на здравето на нашата природна среда. Докато откритията показват, че състоянието на видовете в световен мащаб е по-лошо отколкото в предишните доклади, резултатите също по-ярко фокусират наличните решения.

Докладът за Жива планета 2014 също така показва, че екологичният отпечатък, който е мярка за човешкия натиск върху планетата, продължава да се засилва. Взети заедно, загубата на биоразнообразие и неустойчивият отпечатък заплашват природните системи и човешкото благосъстояние, но също така могат да ни насочат към действия, чрез които да променим настоящите тенденции.

Устойчиви решения

В този критичен етап за планетата Докладът за Жива планета 2014 служи като платформа за глобален диалог, вземане на решения и действия от страна на правителствата, бизнеса и гражданското общество. Докладът предоставя и "Перспективата за една планета“ на WWF, която съдържа стратегии за по-мъдро опазване, производство и консумация. Тя съдържа и примери как някои общества вече правят по-добри избори за намаляване на отпечатъка и загубата на биоразнообразие.

http://www.mediapool.bg

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones