• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

34 вида птици ще пази нова защитена зона в Централен Балкан
10.04.2013

34 вида птици ще пази нова защитена зона в Централен Балкан

Обявена е нова защитена зона от мрежата Натура 2000 - "Централен Балкан Буфер" за опазване на дивите птици, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Предмет на опазване са 34 вида птици, сред които приоритетни са седем, уточняват от екоминистерството.

Със заповед от 4 април 2013 г. на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов беше обявена защитена зона BG00002128 "Централен Балкан Буфер" за опазване на дивите птици - част от националната мрежа Натура 2000.

Зоната е с площ от 720 214,029 дка и обхваща територия на пет регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) – София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Плевен. Границите й почти изцяло обхвaщат буферната зона на Национален парк "Централен Балкан".

Предмет на опазване в тази зона са 34 вида птици, които България е задължена да опазва съгласно европейската Директива за дивите птици. От тях 27 вида гнездят и 7 вида преминават през зоната по време на миграция.

Зоната е ключова за ефективното опазване на голям брой консервационно-значими грабливи и горски видове птици. Приоритетни сред тях са 7 вида, представени с голям процент от националната си популация: белоопашат мишелов (Buteo rufinus), скален орел (Aquila chrysaetos), сокол скитник (Falco peregrinus), бухал (Bubo bubo), врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), червеноврата мухоловка (Ficedula parva) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata).

Основна цел на защитената зона е да се постигне опазване и поддържане на местообитанията на видове птици и постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние. Предстои обнародването на заповедта в Държавен вестник.

http://www.agro.bg/

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.