• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Стартира петото издание на грантовата програма Мтел ЕКО Грант
07.03.2013

Стартира петото издание на грантовата програма Мтел ЕКО Грант

За 5-та година Мобилтел възложи на ФПББ изпълнението на своята програма за безвъзмездно финансиране на НСО.

От 26 февруари стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата „Мтел ЕКО Грант” тази година.
Крайният срок за изпращане на проекти за финансиране е 25 март 2013 г.

Програмата ще финансира безвъзмездно проекти в три области:
• Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове;
• Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие
• Определяне и опазване на вековни дървета и гори;

Кандидатстващите проекти трябва да включват и насърчаване на доброволческите дейности, тъй като опазването на природата е свързано с осъзнаването на личната отговорност и принос на всеки гражданин. Ето защо се очаква проектите да допринасят за повишаване на разбирането и за активно включване на местните общности.

Общият бюджет на „Мтел ЕКО Грант” през тази година е 50 000 лева, а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 15 000 лв.

За финансиране по програмата на Мтел могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в обществена полза. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ също могат да подават кандидатури. Всяка организация има право да кандидатства само с един проект.

Критериите за оценка на кандидатстващите проекти са качество и бюджет на проекта, резултати и ефект и капацитет на организацията. Оценката ще се направи на три етапа. На първи етап кандидатстващите проекти ще бъдат разгледани от програмния екип на Фондация «Помощ на благотворителността в България», която подпомага Мтел за осъществяването на грантовата програма. ФПББ ще провери спазването на основните изисквания и наличието на всички необходими части от формуляра и приложенията. Проектите, преминали към втория етап, ще бъдат подробно оценени и класирани според колективно достигнати препоръки за решения. В рамките на третия етап Комисия за разпределяне на средствата с участието на представители на неправителствени организации, медии и общественици ще вземе окончателно решение.

Формулярите и описание на необходимите документи за кандидатстване по програма „Мтел ЕКО Грант” могат да бъдат свалени от сайта на телекома.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 25 март само онлайн на konkurs@bcaf.org

„Мтел ЕКО Грант” е ежегодна дарителска програма, която финансира малки, но стойностни проекти в областта на екологията. Осъществява се със съдействието на фондация „Помощ за благотворителността в България”.

За въпроси:
konkurs@bcaf.org

http://forthenature.org

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.