• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Отново наблюдавахме малка белочека гъска край Шабла
18.02.2013

Отново наблюдавахме малка белочека гъска край Шабла

На 12.02.2013 г., около 10:30 ч. Даниел Митев от екипа на проекта на БДЗП LIFE + “Сигурно убежище за червеногушата гъска“ и Карл Митчел от WWT наблюдаваха възрастна малка белочела гъска близо до Шабла.Птицата се е хранела в пшеничена нива заедно с около 3000 големи белочели гъски. По всяка вероятност това е същата птица която екипът наблюдава на 7.02.2013 г. в същия район. Това е третото наблюдение на вида в Крайбрежна Добруджа от началото на годината.

Малката берлочела гъска е световно застрашен вид, чиято европейска полулация наброява едва 69 индивида. Птиците гнездят в норвежката субарктическа тундра и прекарват зимата на езерото Керкини, точно отвъд границата ни с Гърция. В нашата страна отделни птици биват наблюдавани всяка зима. Освен в Крайбрежна Добруджа – основното зимовище на диви гъски у нас, малката белочела гъска е чест гост в защитените зони „Язовир Пясъчник“, „Батова“ и „Златията“.

Тези места са и обект на друг международен проект по програма LIFE+ на ЕС „Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път”, в който БДЗП участва като партньор. Наред с редовния мониторинг, който провеждат в проектните територии, екипите на БДЗП извършват съвместни проверки с представители на държавните институции - Регионални инспекции по околната среда и водите, Държавни горски стопанства и Ловно-рибарски дружества, по отношение на спазването на Закона за биологичното разнообразие и Закона за лова и опазването на дивеча в горепосочените райони. Целта на тези проверки е да се спре и сведе до минумум една от основните заплахи за вида – бракониерството. Малката белочела гъска прави смесени ята с голямата белочела гъска, която е ловен обект и често става жертва на бракониерски отстрел.

За повече информация:

Даниел Митев, отговорник консервационни дейности
БДЗП/ LIFE + “Сигурно убежище за червеногушата гъска“
daniel.mitev@bspb.org

ДобромирДобрев,
БДЗП/ LIFE+ „ОпазваненаФеноскандинавскатапопулациянамалкатабелочелагъска в ключовитезанеяместазапрестой и зимуванепоевропейскиямиграционенпът”
dobromir.dobrev@bspb.org

http://bspb.org

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.