• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Международни комплекси от защитени влажни зони опазват птичите колонии в България и Румъния
17.04.2013

Международни комплекси от защитени влажни зони опазват птичите колонии в България и Румъния

Предложението за създаване на три трансгранични комплекса от влажни зони, изготвено от международната природозащитна организация WWF в края на миналата година, е официално прието от министерствата на екологията на България и Румъния. Следващият етап е разглеждането му от секретариата на Рамсарската конвенция и окончателното му одобрение.

Изграждането на трансграничните комплекси е от изключителна важност, защото ще позволи пълноценното опазване на птичите колонии, които гнездят и се хранят на територията на България и Румъния.

По поречието на река Дунав в България има три влажни зони, които попадат под егидата на Рамсарската конвенция. Това са остров Ибиша, комплекс Беленски острови и езерото Сребърна. Идеята е те да бъдат увеличени, като към тях се прибавят териториите на румънските езера Бистрет и Сухая.

„Целта на обединението е България и Румъния да имат възможност да предприемат координирани, съвместни мерки за опазване на птичите колонии, които са едни и същи и в двете страни на Дунав“ , коментира Иван Христов, ръководител на програма „Води“ на WWF.

Тези мерки могат да бъдат например въвеждане на общи забрани за сеч, лов и стопанска дейност в района, както и за достъп до птичите колонии в периода на размножаване.

Нуждата от общи мерки по опазването на влажните зони се налага от факта, че птиците, които обитават поречието на Дунав се хранят и гнездят на територията на двете страни едновременно. Например чапловите колонии, които гнездят на българския остров Ибиша се хранят в румънското езеро Бистрет. Подобен е случаят с пеликаните и малките корморани, които гнездят в езерото Сребърна и се хранят в румънското Йезер Каларъш.

„Пеликаните са много консервативен вид. Те могат да гнездят само върху масивите от плаващи тръстика в Сребърна. Същевременно, единственото място, където могат да намират храна е на румънска територия. Една обща стратегия за управлението на влажните зони ще позволи пълноценното опазване на вида и на двете територии“, коментира Иван Христов.

В края на 2012 г. WWF стартира проучване на местностите Бистрет, Сухая, Каларъш, Ибиша, Беленските острови и езерото Сребърна, като част от проекта „Зелени граници“ (Трансгранични консервационни мерки за опазване на малкия корморан и белооката потапница в характерни места на територията на България и Румъния” по Програма „LIFE +).

„Тези територии не бяха инспектирани от 2002 г., което налагаше преоценка на състоянието и границите им“, коментира Иван Христов.

Влажните зони

Влажните зони са реки, езера, блата, мочурища, заливни гори, влажни ливади, торфища, изкуствени резервоари, вкл. оризища, рибарници, солници, както и морски и океански крайбрежни води до 6 м. дълбочина при отлив. Те са едни от най-ценните екосистеми, които съхраняват огромно по своя обем биоразнообразие. Влажните зони имат ключова роля за кръговрата на водата, възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Те имат важно значение за пречистването на минаващите през тях води. През миналия век по-голямата част от влажните зони у нас и в световен мащаб са били унищожени. Сега този безценен ресурс заема 0.1% от територията на България и опазването му е един от приоритетите в работата на WWF.

Рамсарската конвенция

Конвенцията за опазване на влажните зони е подписана на 2-ри февруари 1971 г. в иранския град Рамсар. Тя е първото международно споразумение за защита и устойчиво ползване на природните ресурси.
Мисията на Рамсарската конвенция е “опазване и разумно ползване на всички влажни зони чрез местни, регионални и национални действия и международно сътрудничество, като принос към устойчивото развитие на Земята”.

Снимка: Свилен Чешмеджиев, БДЗП

http://www.wwf.bg

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.