• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Какви са нагласите на рибарите от Северното Черноморие към делфините? Проучване на СДП БАЛКАНИ
11.09.2014

Какви са нагласите на рибарите от Северното Черноморие към делфините? Проучване на СДП БАЛКАНИ

Проучване сред рибарите от района на Каварна, Балчик и Калиакра показва, че делфините нанасят щети върху рибарските съоражения, което води до икономически загуби. В същото време собствениците на даляни (вид постоянно рибарско съоражение за пасивен стопански улов*) не са запознати със съвременни методи за предпазване от морските бозайници и съответно не ги прилагат.

Изследването беше проведено от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ в рамките на проект „Делфини и хора – съжителство в морето”, който цели да намали конфликта между делфините и рибарите в Българското Черноморие. Експертите на СДП БАЛКАНИ разговоряха с всички собственици на даляни и/или капитани на рибарски лодки, обслужващи даляните от посочения район. Към момента действащите съоражения са 12.

Резултатите показват, че нагласите на рибарите към делфините като цяло са неутрални. Рибарите не са склонни да предприемат агресивни мерки срещу делфините, стига животните да не засягат пряко работата им.

Какви са щетите и вероятните причини за нападенията?

Скъсаните мрежи са много сериозен проблем за рибарите. Мрежите са скъпи, а поправянето им е времеемко. Освен това уловената риба свободно излиза от скъсаните мрежи, което води до още икономически загуби. Повечето рибарите са силно обезпокоени за работата си, защото не успяват да компенсират нанесените от делфините щети. Някои дори споделят, че обмислят да се откажат от даляните си, ако не се намери решение на проблема.

Според рибарите вероятна причина за набезите на делфините е силно намалята риба през последните няколко години. По-честите наблюдения на делфини около съораженията кара местните да предполагат, че числеността на делфините рязко се е увеличила. Според тях проблемът с морските бозайници е налице от около 6-7 години. Преди това се е считало за късмет да се види делфин в морето.

Какво предприемат рибарите в момента, за да не влизат делфини в даляните?

Много от тях поставят допълнителни мрежи около съоръженията си. Този метод обаче се оказва неефективен, защото делфините минават без проблем и през тях. Друга вариант е поставянето на плашила в лодки, които оставят около даляните. Понякога рибарите охраняват даляните, като през нощта стоят в лодките, за да осветяват делфините с прожектори.

Проучването показва, че в изследваните даляни са регистрирани малко смъртни случаи на заплетени делфини. Това показва, че даляновите мрежи не представляват сериозна пречка и заплаха за делфините, въпреки че могат да са причина за смъртта им.

Изводите от изследването

 • Налице е значителен конфликт между рибарите и делфините в проучения район поради щети върху рибарските съоръжения и загубата на улов.
 • Рибарите имат много слаби познания върху съвременните методи за превенция на щети.
 • Налице са редки случаи на заплетени в мрежите делфини (в някои случаи това води до смъртта на бозайниците)

От изключителна важност е да се повиши познанието на рибарите за делфините, както и информираността им като цяло за наличието на съвременни репелентни устройства** и начините за тяхното използване с цел смекчаване на конфликта.

 

 

* Далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който е разположен в определена част от акваторията на Черно море и има точка за привързване на морското дъно или на брега.

**Сдружение за дива природа БАЛКАНИ започна работа по предотвратяване на щети върху рибарски мрежи, причинени от делфини. Защитата на съоръженията ще се осъществява с най-съвременните технически средства, които са широко използвани по света. Те работят с ултразвук, който държи настрана морските бозайници от рибарските съоръжения, но е безвреден за животните. Проектът е пилотен за България. Получените резултати ще покажат доколко този метод за защита и превенция е подходящ за българското крайбрежие. В края на годината експертите на СДП БАЛКАНИ ще изготвят препоръки за прилагането му в бъдеще. Дейностите по проекта са в съответствие с изискванията на Регламент 812/2004 на ЕС, в който се насърчава пробното въвеждане и проучване въздействието на тези репелентните устройства в страните членки на ЕС. Проект „Делфини и хора – съжителство в морето“ се осъществява благодарение на програмата Мтел еко грант, финансирана от Мобилтел ЕАД. Повече информация тук.

http://balkani.org

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.