• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Случаят „Калиакра” влезе в Европейския съд, но унищожаването на уникалното място продължава
10.06.2014

Случаят „Калиакра” влезе в Европейския съд, но унищожаването на уникалното място продължава

Въпреки че Европейският съд регистрира дело на 8 май 2014 г., с което Европейската комисия (ЕК) съди България заради неспазване на европейското природозащитно законодателство по случая „Калиакра”, в интернет продължават да се появяват реклами за продажба на земи за застрояване в тази уж защитена зона от Натура 2000, предупреждава коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“. Не спира и разораването на уникални степни местообитания на Калиакра, които не са били обработвани никога, за да се усвояват европейски субсидии.

Самата наказателна процедура стартира още в началото на 2008 г., когато ЕК получи информация за грубо нарушение на европейското природозащитно законодателство при обявяването на Орнитологично важно място (ОВМ) „Калиакра” като защитена зона от Натура 2000, както и заради неадекватното й опазване.

Основните причини за стартирането на наказателна процедура бяха изключването на една трета от територията на ОВМ „Калиакра от Натура 2000 с решение на Министерски съвет в края на 2007 г. и одобряването на мащабни проекти за ветрогенератори и проекти за застрояване (общо над 360) в ОВМ „Калиакра”. В изключената  от Натура 2000 част, попада одобрения за изграждане през 2008 г. ветропарк „Свети Никола”, който впоследствие през 2010 г. бе изграден.  На територията на защитената зона „Калиакра” за периода 2008 -2014 г. бяха изградени още 2 ветропарка, а част от одобрените проекти за застрояване бяха реализирани.

Ако всички 360 проекта бъдат реализирани, повече от 30% от територията на защитената зона ще бъде загубена като място на обитаване на много застрашени и редки видове птици, както гнездящи, така и мигриращи и зимуващи. Сред най-засегнатите видове са червеногушата гъска, вечерната ветрушка, дебелоклюната чучулига. Вече има регистрирани случаи на убити редки птици от ветропаркавете в защитената зона – белоглав лешояд, жерав, бухал, розов пеликан. Също така голяма част от строго защитените по европейското законодателство 62С0 Понто-сарматски степи също ще изчезнат безвъзвратно.

В продължение на няколко години Европейската комисия разследваше случая, събираше доказателства, гледни точки, независимо експертно мнение, както и информация за предприетите от правителството действия за отстраняване на допуснатите закононарушения. В този период ЕК установи, че разрушаването на степните местообитания  е много по-мащабно и обхваща големи територии от Натура 2000 зоната за опазване на местообитанията – „Комплекс Калиакра”. Тази зона на практика обхваща две зони за опазване на птиците и освен „Калиакра”, включва и защитената зона „Белите скали”, където върху степни местообитания бяха изградени два големи голф комплекса – Трейшън клифс и Блексирама. ЕК разшири обхвата на наказателната процедура и поиска правителството да предприеме мерки за отстраняване на закононарушенията и възстановяване на нанесените щети още през 2010 г. За съжаление не бяха предприети действия в тази насока, поради което през лятото на 2012 г. ЕК отправи към България последно предупреждение за предприемане на спешни действия, като даде три месечен срок преди да предаде страната на Европейския съд.

Сред конкретните искания от страна на ЕК бяха: обявяване на цялата територия на ОВМ „Калиакра” като защитена зона, премахване на ветроенергийните паркове от ОВМ и защитената зона, отменяне на решения за проекти, унищожаващи местообитанията. В отговор правителството прие законови промени, с които позволи одобрени, но неосъществени проекти в рамките на 5 години да губят давност, както и прие забрана за строителство на нови ветрогенератори в Добруджа. Междувременно одобряването на нови проекти за убанизиране в района на Калиакра продължи, а ветропарковете продължават да действат.

В резултат на бездействието на правителството да предприеме адекватни действия, през септември 2013 г. Европейската Комисия обяви, че изпраща България на съд за неспазване на законодателството. Това накара правителството да обяви цялата територия на ОВМ „Калиакра“ за Натура 2000 зона, което бе важна стъпка в правилна посока. МОСВ се опита да компенсира унищожението на степите на Калиакра, като беше предложена нова защитена зона от Натура 2000 „Девненски хълмове“, в която също се опазват уникалните понто-сарматски степи, макар и не напълно аналогично и с по-бедно биологично разнообразие от съобществата в приморската част. Но ветропарковете на територията продължават да работят, а през октомври 2013 г. големи площи от степни местообитания бяха разорани за засаждане на овощни градини в ЗЗ „Калиакра” в близост до Българево. През февруари 2014 г. нови територии със степни местообитания бяха разорани в близост до местността „Дълбока” край Каварна, на места където преди години са одобрени проекти за застрояване. И сега в интернет могат да се видят обяви за продажба на земи в района на Калиакра с цел застрояване.

Оказва се, че на практика разширяването на защитената зона „Калиакра”, както и обявяването на нова защитена зона отдалечена от местата с инвестиционен интерес, далеч не е достатъчно, за да се приеме, че mравителството е изпълнило ангажиментите си, след като продължава да насърчава разрушаванено на местообитанията и не премахва опасните за птиците ветрогенератори в защитената зона. Ако тази политика продължи има голяма вероятност на българския данъкоплатец  да се наложи да плаща солидни глоби заради бездействието на правителството и неспазването на европейското

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.законодателство.

http://bspb.org

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.