• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Предложения с конкретни мерки за опазване на горите внасят от Прозрачни планини в Министерство на земеделието и храните
20.02.2015

Предложения с конкретни мерки за опазване на горите внасят от Прозрачни планини в Министерство на земеделието и храните

На 17 февруари в 11:00 ч. връчихме лично на заместник-министъра на земеделието и храните Георги Костов над 11 500 подписа за опазване на горите като природен, туристически и културен ресурс. Освен подписката, която от Прозрачни планини събирахме през последните няколко месеца (над 8945 подписа), внесохме в МЗХ и подписка за спиране на сечите и последващо залесяване, стартирана от Инициативен комитет, гр. Шипка (2612 подписа).

С внасянето ѝ от Прозрачни планини настояват за незабавно прилагане на мерките за усъвършенстване управлението и стопанисването на горите в бъдеще. Подписката ще бъде внесена със символично дръвче, върху което ще бъдат поставени 7-те предложения:
1. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко Горско или Ловно стопанство да запази минимум 10 % от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички не изсечени към момента вековни гори. Всички държавни гори да бъдат екологично сертифицирани.
2. Да се забрани износът на необработена дървесина от държавните гори.
3. В природните паркове да се забранят окончателните фази на възобновителните сечи. В Природен парк “Рилски манастир” да се забрани стопанското ползване на гората, така както е в Национален парк „Рила“. Да се спрат „санитарните сечи” – освен съгласуваните от експертния съвет на ИАГ с участие на представители на природозащитни НПО.
4. Министерство на околната среда и водите да издаде заповед – режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 да станат задължителни веднага за всички гори от мрежата.
5. ИАГ да стане независима структура от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), за да може контролът на сечите да е независим от ползването.
6. До 9 месеца да се изготвят всички Областни планове за развитие на горските територии с активното участие на местните общности.
7. Да се възстановят всички горски контролни пунктове по пътищата и мобилните екипи за контрол на незаконни сечи. Глобите да се връщат в контролния орган.
Предложените мерки са изработени с експерти по горско стопанство и лесоустройство, а пояснителните факти около исканията може да намерите на този линк. Подписката е подкрепена от Коалиция „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара, проект „Зелени закони” и други.

Прозрачни планини e инициатива на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Сдружение Байкария - Велинград и рибарско сдружение Балканка 2009. Целта ѝ е да се насърчи гражданското участие при управлението на планинските ресурси. Екипът работи в областта на управлението на защитени територии, гори и водите в Югозападна България. 

http://forthenature.org/

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.