• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Белошипи ветрушки гнездят на територията на „Лукойл Нефтохим“ до Бургас
15.07.2015

Белошипи ветрушки гнездят на територията на „Лукойл Нефтохим“ до Бургас

Миналата седмица (8.7.2015 г.) експертите от Българското дружество за защита на птиците Владимир Младенов и Ралица Георгиева посетиха единствената известна у нас естествена колония на белошипи ветрушки (Falco naumanni), намираща се на територията на „Лукойл Нефтохим“ до Бургас.


Установени бяха четири сигурни гнезда на вида с излюпени малки на възраст около една седмица, и четири гнезда потенциално заети от белошипи ветрушки, но все още непотвърдени със сигурност. Вероятният брой гнездящи двойки е между 4 и 8, но е възможно броят им да е по-голям.

Белошипите ветрушки гнездят заедно с около 20 двойки черношипи ветрушки (Falco tinninculus) и единични двойки чавки (Corvus monedula).

Поради сходството на двата вида соколи и липсата на пряка видимост в гнездата, определянето на точния брой на гнездящите двойки белошипи ветрушки е голямо предизвикателство и изисква значително време, прекарано в наблюдения на активността на птиците и точно картиране на гнездата на всеки от двата вида.

В рамките на следващите 15 дни БДЗП ще инициира още едно посещение, за да се събере по-точна информация за броя двойки и гнездовия им успех.

Припомняме, че колонията бе открита след като през 2014 ранена птица, забелязана на площадката на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, беше изпратена за лечение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора и така бе установено, че птицата е именно от  застрашения вид белошипа ветрушка.

БДЗП в партньорство с „Лукойл Нефтохим“ ще проследи развитието на колонията и ще разработи мерки за увеличаването на числеността на двойките и дългосрочното опазване на колонията.

Белошипата ветрушка е един от примерите, че природозащитните дейности дават резултат. В резултат на приложените множество мерки, най-вече в средиземноморските страни, числеността й се увеличи на много места и тя беше изключена от списъка на световнозастрашените видове. У нас обаче, поради изключително ниската й численост, белошипата ветрушка все още е включена в Червената книга на България в категорията критично застрашен.

За контакт: Константин Господинов

Представител на БДЗП в Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов гр. Бургас (АПОЛРДКСР)

/снимка: Владимир Младенов/

http://bspb.org/

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.