• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Започна проект за доброволци за проучване на черноморските китоподобни
02.07.2015

Започна проект за доброволци за проучване на черноморските китоподобни

За първи път в България Зелени Балкани започва проект, за развитие на „гражданската наука“, насочен към събиране на информация за китоподобните бозайници от доброволци. Проектът се нарича: "Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие" и се финансира от Програма BG03 в България по ФМ на ЕИП 2009 - 2014г.
Дейностите на проекта обхващат презентации пред целевите групи – студенти биолози и еколози, както и представители на различни яхт клубове и собственици на яхти. След теоретичните лекции, ще последват практични обучения за най-активните доброволци. Ще се обследват плажните ивици за мъртви китоподобни, а от конкретни точки на сушата и плаване в открито море ще се следи за трите вида китоподобни - обикновен делфин, афала и муткур.
По време на дейностите ще се поддържа активна връзка с участниците, като по този начин ще се изгради капацитет, който и след приключване на проекта (април 2016 г.) ще може да се събира информация за китоподобните. Изпълнението на проекта ще осигури качествен и дълготраен принос към Националната Система за Мониторинг на Биологичното Разнообразие (НСМБР - представлява комплексен механизъм за проследяване и обобщаване на промените в биологичното разнообразие на Република България в дългосрочен план), която се координира от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ. Всичко това ще допринесе за набиране на информация за разпространение на черноморските бозайници, която да бъде база за набелязване на конкретни мерки за опазването им.

Заинтересованите доброволци, които искат да се включат в серията обучения, могат да изпратят запитване за датите на провеждането им до следния и-мейл: dpopov@greenbalkans.org


За контакти:
Димитър Попов – Координатор на проекта
тел: 0885108712
dpopov@greenbalkans.org

Проектът „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „Зелени Балкани“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg
 

http://www.greenbalkans.org/

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.