• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Започна делото на ЕК срещу България за избитите птици на Калиакра
26.05.2015

Започна делото на ЕК срещу България за избитите птици на Калиакра

На 20 май 2015 г. Европейският съд разгледа делото "Калиакра”, повдигнато от Европейската комисия срещу България. Повод за това е жалбата на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), изпратена в Брюксел през 2008 г,. срещу унищожаването на местообитанията на птиците в зона "Калиакра" на територията на защитена местност от "Натура 2000". Държавата съзнателно е съдействала за екокатастрофата, одобрявайки в нарушение на екоправилата частни проекти за изграждането на ветрогенератори, чиито перки унищожиха местообитанията на птиците и нанесоха непоправими щети в орнитоложка зона "Калиакра".
Потресаващи снимки на разкъсаните от перките редки и защитени птици в природна защитена зона в България станаха достояние на цяла Европа. До делото се стигна, след като 7 години ЕК безрезултатно полагаше усилия да накара страната да изпълни задълженията си по Европейското природозащитно законодателство и да предотврати нанасянето на непоправими щети на природата в защитените зони в района на Калиакра.
Престъпна небрежност?! Едва ли – по-скоро корупция
ЕК повдигна обвинение срещу България в Европейския съд с мотива, че страната не е изпълнила задълженията си по обявяване на цялата територия на ОВМ (орнитологично важно място) "Калиакра” за защитена зона от "Натура 2000". Дали това е престъпна небрежност? Едва ли. По-скоро става въпрос за престъпно затваряне на очите на висши държавни служители, които положително са се облагодетелствали, за да "забравят", че в световна защитена зона не може да има огромни ветрогенератори.
ЕК обвинява държавата, че не е изпълнила задължението си по Директивата за птиците - да защитава строго орнитоложка територия "Калиакра", която е класифицирана като защитена зона от "Натура".
Държавата попада по ударите на европейските екологични закони, зтъй като одобрявайки проектите на АЕС "Гeo Eнeрджи" ООД, "Уиндтех" ООД, "Брестиом ООД", "Дисиб" ООД, "Еко Енерджи" ООД и "Лонгман инвестмьнт" ООД за изграждане на ветрогенератори, е допуснала престъпна небрежност, като е пропуснала да обяви, че въпросните обекти попадат в орнитоложка зона "Калиакра" от "Натура 2000".
Брюксел обвинява страната и в неизпълнение на задълженията си по Евродирективата за местообитанията. Държавата не е взела мерки за предотвратяване на влошеното състояние на естествените местообитания и на местообитанията на биологичните видове. Не е взела и меркиза необезпокояване на видовете, за които са определени защитените зони за птици "Калиакра” и "Белите скали”, както и защитена зона по местообитанията "Комплекс Каликара”.
Държавата съзнателно погазва екозаконите в името на частни проекти
ЕК счита, че държавата съзнателно е нарушила законите на ЕС, за да одобри проектите за ветрогенератори и застрояване в посочените защитени зони, най-мащабните от които са: ветропарковете на "Калиакра уинд пауър" АД, "ЕВН Енертраг Каварна" ООД, "ЦИД - Атлас" ЕООД, "Вертикал - Петков и с-ие" ООД и голф игрището на Голф игрище и спа курорт "Трейшън клифс голф енд спа резорт" ООД.
В жалбата си до ЕК преди 7 години Дружеството на орнитолозите описва реалната заплаха от разрушаване на уникални местообитания и риска за силно застрашени видове птици поради одобрени мащабни ветроенергийни проекти и още 468 инвестиционни проекти за строителство на жилищни и курортни комплекси и голф игрища.
Осъществяването на тези проекти води до необратимо унищожаване на уникални местообитания и на единствените по рода си в България понто-сарматски степи, констатират орнитолозите. Засегнати са всички видове застрашени птици в защитените зони – гнездящи, мигриращи и зимуващи. Местата за гнездене на много видове птици, като дебелоклюната чучулига, са безвъзвратно унищожени.
Унищожени местообитания и трупове на разкъсани редки птици
От 2008 г. насам на мястото на степните местообитания бяха изградени и пуснати в експлоатация всички одобрени ветроенергийни проекти. Реализирани са голф игрището "Тракийски скали” и другите по-малки проекти за застрояване. В същата зона са изникнали овощни градини и ниви. Така само в рамките на няколко години се случи най-мащабното унищожаване на степи от 1950 г. насам и то по време на членството на страната в Европейския съюз, който има за цел да намали загубата на биоразнообразие.
Безобразието обаче надмина всякаква граница, когато опериращите ветрогенератори започнаха да убиват птици – пойни, водолюбиви и грабливи. Най-нашумелият случай бе загиналият белоглав лешояд при сблъсък с турбини във ветропарка "Свети Никола”. Ветрогенераторите направиха огромни площи от обработваеми земи недостъпни за хранене на зимуващите гъски и намалиха възможностите за оцеляване на червеногушата гъска, която е най-застрашена на планетата.


7 години предупрежденията на Брюксел не дават резултат
В продължение на 7 години ЕК полагаше усилия да накара България да изпълни задълженията си по Европейското природозащитно законодателство и да предотврати нанасянето на непоправими щети на природата в защитените зони в района на Калиакра. Комисията проведе внимателно разследване, включително и външна експертна оценка на всички предоставени материали и доказателства по случая, както от правителството, така и от жалбоподателите. Инициира не малко срещи и дискусии с Министерството на околната среда и водите, за да даде насоки за правилното прилагане на директивите.
През 2012 г. ЕК изпрати на България последно предупреждение, че ако законодателството не бъде спазено, страната ще бъде изправена пред Европейския съд в Люксембург. Това накара държавата да предприеме няколко стъпки за прилагане на законодателството, като въведе мораториум върху изграждането на ветрогенератори в Добруджа. Предприе и законодателни промени, позволяващи решенията на одобрени, но нереализирани в период от 5 години проекти, да загубят правното си действие. Въпреки това, основните препоръки на ЕК не бяха спазени. Проблемите в района на Калиакра останаха и негативните тенденции продължиха, констатират от Дружеството за защита на птиците.
През есента на 2013 г. ЕК предава случая "Калиакра” в ръцете на Европейския съд. Тогава страната ни предприе спешни действия за обявяване на цялата територия на ОВМ (орнитологично важно място) "Калиакра” като защитена зона за птици от мрежата "Натура 2000". Въпреки това всички останали проблеми, свързани с одобряването и реализирането на пагубни за биоразнообразието проекти все още са налице. Комисията има достатъчно основания да пледира пред Европейския съд за неизпълнение на ангажиментите на България по прилагане на природозащитното законодателство, отбелязва екоорганизацията.
Екобомби със закъснител са стотиците одобрени и нереализирани проекти в екозона "Калиакра"
В момента Защитена орнитоложка зона "Калиакра” все още има актуални 461 проекта, без да се включват ветроенергийните проекти. От тях са реализирани 16, а други 262 проекта са одобрени и могат да станат реалност, алармират те. Останалите проекти все още са на фаза процедура за одобряване или на етап планиране, но бъдещето им е неясно. В защитена зона "Белите скали”, където значителна част от местообитанията вече са унищожени поради изградените голф игрища, са реализирани 19 проекта, но още 61 са одобрени и могат да се реализират, а други 24 са на етап планиране или процедура.
Проблемът е, че инвеститорите на тези одобрени, но още неосъществени проекти, в природна зона "Калиакра", на свой ред ще имат пълно основание да оссъдят държавата, в случай че тя промени решението си и под натиск на Брюксел този път отхвърли проектите им.
В крайна сметка рискът за биоразнообразието в този защитен район остава сериозен, смятат от дружеството. И отбелязват, че единственият механизъм, който позволи да се забави и ограничи варварското унищожение на уникални природни ценности по северното Черноморие, стана европейското природозащитно законодателство – Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.

По статията работи Ростислава Иванова.

http://inews.bg/

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.