• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Лоши практики при третирането с пестициди и незаконно използване на отрови причиняват смъртта на редки птици у нас
25.04.2015

Лоши практики при третирането с пестициди и незаконно използване на отрови причиняват смъртта на редки птици у нас

В резултат на проведени миналата пролет проучвания от експерти на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в района на Природен парк „Русенски Лом“, бяха установени редица нарушения при използването на пестициди в земеделието, като изхвърляне в природата на опаковки и остатъци от третирани семена за сеитба, на остатъци от отровни третирани с пестициди семена (слънчоглед, царевица и други), което е потенциална отрова за бозайници, птици и насекоми. Екипът на LIFE+ проекта на БДЗП „Помощ за египетския лешояд“ установи множество случаи на отровени домашни животни – кози, овце, крави и дивеч с „червени“ царевични семена, които предварително са били изхвърлени край горички и ниви. Умишлено се тровят бездомни кучета, чакали, лисици и други дребни хищници, които стават източник на вторично тровене за хищните птици.

Проверката на БДЗП установи и редица незаконни бунища край нивите с изхвърлени огромни количества найлонови чували, торби, пликове, пластмасови бутилки, като голяма част със съдържание на остатъци от семена или активни вещества като пестициди и минерални торове, големи количества от които на едно място са намерени разпилени по земята.

Тези практики вероятно са широко разпространени в цялата страна. Конкретната местност се характеризира, от една страна, с интензивното използване на големи земеделски площи и от друга – с непосредствената близост на Природен парк „Русенски Лом” - много подходяща територия за редица видове със сравнително ниска численост (керкенез, обикновен мишелов, белоопашат мишелов, малък креслив орел и др.), изчезнали (скален орел, ловен сокол) или изчезващи (египетски лешояд).

Световната природозащитна организация BirdLife International, част от която е БДЗП, призовава за въвеждане на нови законови и други мерки по отношение използването на инсектициди и родентициди в селското стопанство – необходимо е да се забрани използването на тези, които имат най-голям потенциал да причинят вреда на птиците, като трябва да се търсят техни безопасни заместители. През последните десетилетия все повече се увеличават фактите за токсичното пряко и индиректно въздействие на пестицидите, използвани в земеделието в Европа върху птиците. Особено чувствителни на натравяне с пестициди са хищните птици, поради тяхното най-високо положение в хранителната пирамида.
 
БДЗП и Birdlife International призовават земеделските стопани да спазват законоустановените изисквания при използването на пестициди и минерални торове в селскостопансктаа си практика, и да  изхвърлят отпадъчни опаковки на токсични за околната среда вещества на регламентирани за целта места. Необходимо е и да се завиши вниманието на отговорните институции в България по отношение вида и начина на използване на пестициди в селското стопанство.
 

/снимка: Димитър Градинаров/

http://bspb.org/

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.