• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

В търсене на опасните стълбове
13.09.2017

В търсене на опасните стълбове

Екипът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) завърши картирането на  рисковите електрически стълбове в района на Източни Родопи. Експерти от дружеството маркираха и описахa характеристиките на над 400 стълба в рамките на пет дни. Картирането и последващото обезопасяване на рисковата за лешоядите електроразпределителна мрежа е една от ключовите дейности в рамките на LIFE проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“.

Обходените стълбове попадат в района на ЗЗ „Студен кладенец“, ЗЗ „Крумовица“ и ЗЗ „Бяла река“, в които гнездят и се хранят белоглавият и черният лешояди съответно. Събраната информация ще бъде въведена и обобщена в съществуваща вече база данни, която е разработена в рамките на предходен проект с фокус върху опазването на египетския лешояд. На основата на резултатите от проучването ще бъде взето решението кои са най-рискови за редките птици стълбове и в последствие те ще бъдат обезопасени. Приоритетно ще бъдат изолирани стълбове в непосредствена близост до гнездовите колонии и/или намиращи се в териториите, където птиците търсят своята храна.

Общо изминати и описани за този период са около 33 км от електроразпределителните линии в различни местообитания. По време изследването бяха установени над 10 жертви, сред които гарвани, сиви врани, черен щъркел и обикновен мишелов. Най-честата причина за смъртта е токовият удар, по-редки са случаите на сблъсък с жици. „Когато птицата е загинала поради токов удар, най-често намираме останките под самия стълб, докато сблъсъка с електропроводите става най-често между стълбовете. Но това трябва да се изяснява прецизно, защото в някои случаи наземни хищници могат да разнасят телата на загиналите птици и/или дори напълно да ги премахват от мястото на токов удар или сблъсък“, пояснява Добромир Добрев от БДЗП.

Тази дейност допълва и надгражда предишните изследвания и природозащитни дейности в региона по LIFE проекта „Помощ за египетския лешояд“, където са картирани и оценени рисковите електрически стълбове, намиращи се в активните гнездови местообитания на египетски лешояди в цяла България. Изготвените тогава доклади, оценки и карти ще бъдат допълнени и на базата на това ще бъдат обезопасени най-рисковите стълбове за белоглавия и черния лешояди, като допълнително ще бъдат поставени специални съоръжения, наречени дивертори. Диверторите са светлоотразителни съоръжения, които се поставят на самите проводници и целта им е да заострят вниманието на птиците, които по-лесно да ги забелязват и по този начин да се ориентират откъде минават самите проводници, за да избегнат сблъсъка с тях.  В района вече са обезопасени около 450 стълба и се очаква да бъдат обезопасени още 120, както и на 2,5 км от най-рисковата електропреносна мрежа да бъдат монтирани дивертори.

Тази важна природозащитна дейност се осъществява рамките на проекта „Опазване на черния и белоглавия лешояди в трансграничната планина Родопи“ (LIFE14 NAT/NL/000901), разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.

http://bspb.org

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.