• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

85 % от българите вярват, че природата е най-важна за националната им идентичност
13.03.2017

85 % от българите вярват, че природата е най-важна за националната им идентичност

Отношението и ангажираността към опазването на природата се превръщат във важен елемент от националната идентичност на българите. Темата за опазването на природата става част от ежедневието на хората и вече оказва влияние върху възприятията им по отношение на ключови проблеми на обществото и бизнеса.

Това показват данни от социологическо проучване, проведено в периода декември 2016 - януари 2017 от ЕСТАТ ЕООД в рамките на проект „За Балкана и хората“. Проучването изследва нагласите на хората в районите на действие на проекта – Западен и Централен Балкан, както и нагласите на национално ниво за развитие на бизнес в хармония с опазената природа.

За 87 % от българите опазената природа помага за развитието на малкия и среден бизнес, а семейните ферми и малкият туристически бизнес подкрепят икономическото развитие и могат да бъдат основен поминък за планинските райони. Още по-висок процент (над 94%) смятат, че икономическият растеж не бива да застрашава природата, а бизнесът трябва да отделя средства за опазването й (пари, доброволен труд или друго).

Въпреки негативните кампании срещу защитените територии и зони в България в последните 10 години, 73% от хората, живеещи в близост до зони от Натура 2000, природни и национални паркове смятат, че те не са ограничаващ фактор, а напротив благоприятстват развитието на бизнеса. В същото време едва за 8% от анкетираните, туризмът в ценни природни територии трябва да се развива чрез изграждане на инфраструктура, независимо от рисковете за природата. Според 71% това трябва да става чрез предоставяне на целогодишни услуги, свързани с посещаване на места със запазена природа.

Проучването показва, че 64% от анкетираните възприемат природозащитните и екологичните организации като източниците на информация по въпроси, свързани с опазването на природата в България, на които имат най-голямо доверие. Финансирането на НПО, защитаващи обществения интерес, трябва да става поне чрез два източника, основният от които е държавата (60%). Като източници на финансиране са посочени също международни организации (46%), проектната дейност (45%), общините (36%) и частният бизнес (35%). Нуждата от гарантиране на съществуването им чрез държавно финансиране е белег за важността на организациите в НПО сектора.

В процеса на прехода към зелена икономика, противопоставянето на икономическото развитие и опазването на природата вече не е състоятелно. Именно затова и фокусът на проект „За Балкана и хората“ бе върху осъзнаването на икономическите ползи от опазването на природния капитал, подкрепа за семейния бизнес, щадящ биоразнообразието и създаването на работни места в обезлюдяващи селски райони, работата за промяна на политиките и търсенето на възможност за прилагане на модели за устойчиво развитие и в други райони на страната.

http://forthenature.org

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.