• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Самоходна машина ще спасява риби и птици в Шабленското и Дуранкулашкото езеро
03.11.2016

Самоходна машина ще спасява риби и птици в Шабленското и Дуранкулашкото езеро

Oбщина Шабла ще закупи спешно самоходна машина, с която да ограничи заблатяването в защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро.

Средствата за машината – 381 275 лв. са отпуснати от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), информират от пресцентъра на ведомството.

Спешните мерки се налагат заради инвазията на тръстика в езерата и замърсяването на водите с отпадъчна маса. С помощта на машината ще се извършва подводно косене и изкореняване на растителността, което ще подобри водообмена между двете езера. Това е важно условие за размножаването и развитието на местните обитатели – риби, птици, земноводни, влечуги и бозайници.

Спасителният проект се реализира по изрично настояване на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. "На изнесеното заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите в Добрич на 25-27 септември 2016 г. поехме конкретни ангажименти да подпомогнем поддържането на Шабленското езеро в добро състояние. Ангажирах се максимално бързо да бъде разгледано искането на община Шабла за купуването на машина за рязане на тръстиката и поддържането на крайбрежната зона ", обяснява министър Василева, цитирана от пресцентъра на МОСВ. Тя допълни, че община Шабла е поела ангажимент в случай на необходимост да предоставя многофункционалната машина за поддържане и на други влажни зони.

Шабленското езеро е в списъка с влажните зони с международно значение от 1996 г. Тук живеят 29 вида риби от семейства "Шаранови" и "Попчета", като седем от тях са включени в Червената книга на Република България. Районът е единственото находище у нас на дългоопашато попче. Тук живеят 6 вида земноводни и влечуги. Комплексът има стратегическо значение за световно защитената червеногуша гъска, която зимува в него.

Интензивното земеделие и животновъдство във водосбора на езерата през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век обаче са увеличили многократно количеството амоний, фосфати и нитрати във водите. В резултат на протичащите процеси водните огледала обрастват с тръстика, а дъното се покрива с нарастващ слой тиня. Лиманните езера се заблатяват и има риск множество редки видове да изчезнат от тукашните им хилядолетни местообитания. Затова предприетите възстановителни мерки имат спасителен характер, обянсняват от МОСВ. Тези мерки са предписани и в плановете за управление на защитените местности.

http://www.dnevnik.bg/

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.