• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

"За" горите на кресливия орел
14.02.2014

Малкият креслив орел е бил често срещан в България. Днес гнездящите двойки са около 400. Голяма част от тях са концентрирани предимно в 16 територии - част от мрежата "Натура 2000" в Югоизточна България. Именно там стартира проект за опазването на ключовите местообитания на този вид орел в България. Става дума за Странджа, Сакар, Западна Странджа, Дервентски възвишения, Харманлийска река, язовир "Ивайловград", Бяла река, моста на река Арда, Крумовица, Маджарово, Студен кладенец, Сините камъни – Гребенец, Каменски баир, Адата-Тунджа, Котленска планина, Атанасовско езеро.

Проектът е финансиран от Европейския съюз и предвижда изпълнение на редица дейности, свързани с опазването на вида и неговите горски местообитания. Реализират го Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

У нас орелът е защитен от закона вид и е включен в Червената книга в категорията уязвим.

Сред известните заплахи за малкия креслив орел са неустойчиво стопанисване на горите

безпокойство през периода на размножаване, бракониерски отстрел. В рамките на проекта ще бъдат събрани необходимите данни относно тези и други заплахи. "Ще търсим и връзките между горскостопанските практики и промените в местообитанията на орела. По този начин по-добре ще планираме стопанисването на горите с цел създаване на благоприятни условия за тяхното биоразнообразие", обясни Ваня Рътарова, координатор на проекта, при представянето му тази сряда.

Едно от предизвикателства е разработването и прилагането на компенсаторни плащания за

собственици на гори, които съхраняват тяхното биоразнообразие и по-специално местообитанията на този вид. Компенсации ще получават собствениците на гори, защото спазват ограниченията в зоните от мрежата "Натура 2000" или при доброволно приемане на допълнителни ангажименти да опазват горското биоразнообразие.

Очакванията са двете мерки, по които ще се работи - "Горско-екологични и климатични услуги и съхраняване на горите" и "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите", да станат част от новата Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Целта е да се променят негативните тенденции в популацията и местообитанията на орела. БДЗП вече има натрупан опит в разработката и приложението на агроекологични мерки във връзка с опазването на царския орел, египетския лешояд, червеногушата гъска например.

В тази връзка идеята е да се развият също и три горско-екологични служби

В тях всички собственици на гори ще имат безплатен достъп до консултации и информация по горско-екологичните мерки и начините за изпълнението им в дадения район, съвети за опазването и стопанисването на техните гори, ползването на недървесни горски продукти, необходими документи и разрешителни, възможности за кандидатстване по програми и инструменти на ЕС.

Повече информация може да намерите скоро на www.eagleforests.org.

http://www.dnevnik.bg

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.