• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

Ще остане ли неунищожена земя на Калиакра?
15.10.2013

Ще остане ли неунищожена земя на Калиакра?

На 15 октомври 2013 г., само 2 седмици след изявлението на Министър Михайлова, че заради наказателна процедура за защитена зона „Калиакра” България ще бъде изправена пред Европейския съд на справедливостта, екип на БДЗП документира мащабно унищожаване на степни местообитания и земеделски земи в защитена зона „Калиакра”. Над 200 декара са изорани с тежки машини и на места е премахнат напълно почвения слой. Това са случва в едни от последните запазени степи в България, с които в миналото е била покрита Добруджа. Районът все още привлича много туристи, особено на пролет, когато степта се покрива с цветя.

От гледна точка на Европейското законодателство е унищожено приоритетно и строго защитено местообитание „Понто-сарматски степи”, което е вече силно засегнато заради изградени ветропаркове и голф игрища. То, както и околните земеделски земи, са гнездови територии на приоритетни за опазване видове като дебелоклюна чучулига, полска бъбрица, черночела сврачка, както и ловни територии за вечерната ветрушка, белоопашатия мишелов и бухала – всички обект на опазване в защитената зона.
На тази територия има инвестицинен интерес още от края на 2007 г., като през годините интересите са променяни – от ваканционен комплекс с голф, през жилищно и ваканционно строителство, фотоволтаичен парк и овощни градини. Имотите са раздробявани на части, променяно е предназначението на земите и са подавани отделни инвестиционни предложения с най-вероятната цел да се избегне една обща оценка, която би показала реалните мащаби на въздействие върху природата в защитената зона. Наличието на тежка строителна техника ни кара да се запитаме какво точно ще се изгражда на разрушената територия и необходима ли е такава техника за създаването на овощни градини, каквито са последните известни на нас одобрени инвестиционни проекти. Тъй като инвестиционните предложения за унищожената територия са част от общо 360 инвестиционни предложения, регистрирани от БДЗП в защитената зона Калиакра и са част от наказателната процедура срещу България за неадекватна защита на ОВМ и ЗЗ „Калиакра”, си задаваме много въпроси: как правителството допуска в ЗЗ да продължават да се случват груби посегателства срещу местообитания и видове обект на защита в Натура 2000, след като оповестява публично, че за неспазване на европейското законодателство съвсем скоро ще бъдем изправени пред Европейския съд на справедливостта? Как ще се избегне съдебната процедура, когато инвестиционните предложения в защитената зона продължават да се реализират? Как продължава да се допуска одобряването на големи проекти на части, като аргументите се гледат само на хартия и не се проверява на място дали наистина не се засягат важни местообитания? Дали МОСВ ще предприеме ефективни действия за да установи истината за унищожената територия и ще последват ли санкции, и мерки за възстановяване? Ще се наложи ли българския данъкоплатец да плаща глоби за неспазване на европейското законодателство заради частни интереси, преобладаващи над обществените? И не на последно място ще оцелее ли защитена зона „Калиакра” докато започнем да се грижим за нея в съответствие с европейските норми?

БДЗП подаде сигнал до Министъра на околната среда и водите с копие до Европейската Комисия с надеждата този път да има предприети наистина ефективни и бързи действия за опазване на защитената зона.

http://bspb.org

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.