• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Разред Врабчоподобни/Passeriformes, Семейство Чинкови/Fringillidae

Обикновена кръсточовка/Loxia curvirostra - Женска

Обикновената кръсточовка (Loxia curvirostra) е птица малко по-едра от обикновеното врабче, която обитава повсеместно залесените с иглолистни гори части на планините в България.

Физически характеристики

Дължина на тялото: 15–17 см. Името си носи от кръстосания клюн, който служи за разтваряне на шишарки. Има добре изразен полов и възрастов диморфизъм. Мъжките са с червено обагрено тяло и кафяво-зеленикави криле. Женските са по-скоро с жълто-зеленикаво оперение по тялото и по-тъмни криле. Младите са сивокафяви с надлъжни петна. Човката е масивна със закривени връхчета, които се кръстосват. Ако птицата бъде гледана в неволя и при липсата на храна, в която да износва връхчетата на човката, те се удължават и могат да достигнат значителни размери.

Начин на живот и хранене

Кръсточовките са спокойни и любопитни птици. В неволя поведението им напомня това на папагалите. В клетката се придвижват, катерейки се с крака и захващайки се с клюн, като често са надолу с главата.

Основната храна на кръсточовката е еднообразна — различни видове семена на иглолистни дървета, буков желъд, слънчоглед, дървесни пъпки, рядко насекоми. Със специално конструираната си човка птицата лесно отваря и измъква семената от шишарките. След като са минали през човката ѝ шишарките изглеждат доста "рошави" - със смачкани и развлакнени люспи. Този тип "повредени шишарки" са типични за местообиталището на кръсточовките. С начина си на хранене спомага за разпространението на иглолистните дървета.

Размножаване

Кръсточовката се размножава два пъти годишно — края на февруари и началото на лятото. Зимното гнездо е масивно, добре тапицирано с мъх, лишеи, перца. Лятното е с по-лека конструкция. По време на мътенето мъжкия храни женската в гнездо

Допълнителни сведения

Кръсточовката има чашковидно гнездо с дебели стени. През лятото гнезди по по-високите части на дървото,а през зимата по по-ниските. На територията на България е защитен вид.

източник:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Сходни видове
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.