• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Разред Совоподобни/Strigiformes, Семейство Совови/Strigidae

Врабчова кукумявка/Glaucidium passerinum - Възрастен

Врабчовата кукумявка или малката кукумявка (Glaucidium passerinum) е най-малката сова в Европа. Има слабо изразен лицев диск и малки очи с жълт ирис. Активна главно в мрака , но също и през деня. В пълна тъмнина не е активна. Дължина на тялото: 16 см, Размах на крилата: 35 см. Оперение: Има възрастов диморфизъм. При възрастните гъбът и крилата са кафяви с малки светли петна и неясни жълтениекави препаски по плещите; главата е с белезникави петна, а тилът – с препаски; булото на лицето не е добре очертано и е белезникаво с кафяви пъстрини; тялото отдолу е белезникаво с кафяви петна. При младите главата, гърбът и плещите са кафяви.

Разпространение

Бореален вид, разпространен широко в тайгата на Евразия. В Центр. и Южна Европа е локално разпространен глациален реликт и се среща само в планините — най-вече в Алпите, Карпатите и планините на Балканския полуостров.

В България се среща главно в стари смърчови, бялборово-смърчови и мурови гори около горната граница на гората.Не е регистрирана по време на гнезденето под 1150-1200 м.н.в. Рядък и малочислен гнездещ, постоянен вид във високите части на Рила, Пирин, Централен Балкан, Западни Родопи и Славянка.

Начин на живот и хранене

Активно търси храна и пее привечер и сутрин, понякога и през деня. В България пролетната активност започва през март и продължава до средата на май. През есента пее през септември и октомври. Песента на вида се чува добре до около 800 м. от пеещата птица и представлява монотонно повтаряне на едно и също подсвирване.Наподобява на песента на чухала. Храни се с дребни мишевидни гризачи, земеровки и малки пойни птици- кралчета, синигери, овесарки и др.

Размножаване

Гнезди в хралупи направени от кълвачите или в естествени хралупи на стари дървета.Обикновено заема стари хралупи на големия пъстър кълвач (Dendrocopos major). Снася чисто бели яйца обикновено през април месец. Броят на яйцата силно варира в зависимост от изобилието на храна. Малките се излюпват асинхронно. Остават с възрастните и се учат от тях до началото на есента. Двойките се оформят през есенното токуване.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Glaucidium_passerinum

 

 

 

 

 


 

Сходни видове
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.