• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Разред Дъждосвирцоподобни/Charadriiformes, Семейство Бекасови/Scolopacidae

Горски бекас/Scolopax rusticola - Възрастен

Населява Европа, Сибир и Япония, среща се на Британските острови, в Мала Азия и Хималаите. Зимува от Западна и Южна Европа и Северна Африка, до Югоизточна Азия. У нас се среща по време на прелетите - ранна пролет и късна есен (октомври - ноември). Отделни екземпляри рядко остават да мътят и да зимуват у нас.

Физически характеристики

Възрастният горски бекас достига дължина до 38 см., а размаха на крилете му до 65 см. Теглото му достига до 440 г., а неговата дълга и права човка достига дължина до 7 см. Срамежливият единак се крие през деня и става активен най-често при свечеряване. Гръбната му част е кафяво, черно и сиво оцветена и му служи за прикритие. Очите, чиито зрителен ъгъл достига до 180°, тоест птицата може да вижда и назад, са черни. Птицата има много къси крака, а индивидите от мъжки и женски пол са с еднаква окраска.

Разпространение

През гнездовия период горският бекас предпочита влажните, запустели гори, обрасли с подраст и храстова растителност, папрати, с паднали дървета, изпъстрени с открити пространства и полянки. Избягва горещите и сухи местообитания. Птицата се храни край извори и потоци във влажни и блатисти места. В извънгнездовия период обича да странства в разнообразни местообитания - гори, храсталаци, овощни градини, край реки, мочури, блата и езера. Предпочита биотопи с рохкава почва. У нас се среща от морското равнище до високопланинските пасища. По време на прелетите числеността им е по-голяма.

Начин на живот и хранене

Начинът на живот на горския бекас е в процес на изучаване. Обежище му е ниската растителнаст. В горещите дни горския бекас търси влажността и прохладата на силно засенчените места за почивка. В хладно време, той често се спотайва на затоплените от слънцето склонове, особено склонове, които обрасли с рядка растителност. При дъжд птиците се окриват в храсти, ниски дървета и тръни по ръбовете на планинските била. Блатата са често срещани местообитания, както и блатистите полета, където земята е богата на червеи. Понякога те се срещат на обработваема земя, ниви, в непосредствена близост до елша или подобно покритие. В овощни градини, където падналите плодове обогатяват почвата през есента. Обрасли пасища, където има изпражнения от крави. Храни се с земни червеи, които изважда с дългата си човка от меката почва, насекоми и други дребни безгръбначни. Употребява и растителна храна, най-вече през пролетно-летния период и то ягодовите плодове, от които най-любим . Активен е при здрач. Горският бекас има много неприятели. Те унищожават яйцата, малките и понякога възрастните птици. Особено опасен за възрастните е ястребът.

Размножаване

Бекасът е полигамна птица. През годината горския бекас прави две люпила. След оплождането на женската мъжкият напуска и започва да търси друга партньорка. Сватбува веднага след пристигането в местата за гнездене. Брачният ритуал е много интересен - мъжкият лети стремително, издава специфични звуци, наподобяващи „хор-хор” и свисти с криилете. Женските се намират на земята. Когато чуят мъжките, излитат и техният призивен звук „цик-цик” примамва мъжките. Звуците, които издават птиците, са достатъчно надеждни за разграничаването на двата пола. Това става привечер след залеза на слънцето и сутрин, 2-3 часа до разсъмване. Мъжкият е активен и токува няколко месеца - до средата на юни. Женските правят гнездото направо на земята под паднало дърво, край пън или в храстите. Снасят от 2 до 6, най-често 4 яйца и ги мътят в продължение на 20-23 дни. Малките са гнездобегълци. Напускат веднага след излюпването си гнездото, но не се отдалечават. Остават с майка си до есенния период. Бекасът рядко гнезди у нас.

Допълнителни сведения

Горският бекас е ценен ловен вид. В Европа според ловните таксации числеността на популацията достига 3,7 млн. птици.

Видът е включен в Червената книга на България с категорията „Рядък вид”, но при определени благоприятни години числеността му позволява отстрелът на квотен принцип. Разрешен за ловуване в периода от 15 август до 28 февруари.

Ловът е изключително интересен и труден. Някои го наричат  "Царски лов". Провежда се на ход, със специално обучени кучета. Кучетата обикалят около ловеца, търсейки сгушените бекаси. При откриването му кучето прави стойка, с което известява стопанина си за откриването на птицата. При сигнал от ловеца, кучето се спуска и вдига легналия бекас, следва стрелба.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Scolopax_rusticola

 

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.