• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Разред Ястребоподобни/Accipiterformes, Семейство Орли рибари/Pandionidae

Орел рибар/Pandion haliaetus - Мъжки

Общи сведения

Дължината на тялото - 52-60 см.
Размаха на крилете - 152-167 см.
Тегло - 1,5-1,7 кг.
Полов диморфизъм - слабо изразен. Женската е по-едра и има по-големи и ясно изразени тъмни петна по гърдите.
Оперение — долната част на тялото светло оцветена към бяла, горната в тъмно.
Полет — бавен, с тежки махове и планирания.
Краката са осеяни със шишчета по стъпалната част и ноктите са много дълги, извити и заострени, въобще добре приспособени за улавяне на хлъзгава плячка като рибата.
Продължителност на живота - 24 години в природата

Разпространение и местообитание

В Европа (включително България), Африка, Северна Америка, Австралия, Океания и Азия. В миналото често срещана и широко разпространена птица в Европа. В момента се среща в североизточните части и някои райони на средиземноморието. Обитават райони с бистра вода и наличие на достатъчно количество риба. Ловуват в езера, реки или понякога морски крайбрежия. Много са чувствителни към човешко присъствие и притеснения.

По-северните популации на вида са мигриращи. По-голяма част от европейската популация зимува в западна Африка.

Начин на живот и хранене

Високо специализрана в избора си на плячка птица. Храни се предимно с риба, но все пак малък дял имат и дребните бозайници, патици, жаби, водни змии, костенурки, ракообразни и охлюви. Докато ловува лети на около 50 м височина над водата. Когато забележи плячка се спуска с полусвити криле надолу, като прави понякога леки корекции в посоката с малки движения на крилете и тялото. Когато доближи водната повърхност изнася краката си напред и се потапя с удар във водата сред облак от водни пръски. Спира за момент с разперени криле за да спре плячката да се мърда и излита от водата със силни махове на крилете си. Може да вдигне и отнесе риба до 2 кг тегло, въпреки, че самата птица достига максимум 1,7 кг. Понягога хваща прекалено големи и тежки риби които няма сила да отнесе и биват изоставени след неколкократни опити.

Размножаване

Моногамни птици.
Гнездо — обикновено по високи дървета, осигуряващи добър поглед върху ловния район. В тропиците понякога и по скални корнизи и дори и на земята директно, в тези случаи са описани и образували се не много плътни колонии. Гнездото е подобно на това на другите ястребови птици, обикновено се връщат всяка година в старото гнездо и го ремонтират.
Яйца - 2-4 броя, напръскани нагъсто със сливащи се тъмнокафяви петна, което им придава вид на оваляни в кал. Дължината на яйцето е 62 мм.
Мътене — извършва се и от двамата родители, но женската прекарва повече време и мъжкия я храни понякога, храната често я подава във въздуха и отстрани подаването прилича на въздушна битка. Мътенето трае 35-38 дни.
Отглеждане на малките — Първите 6 седмици ги храни майката поставяйки парчета храна пред човките им. След това родителите просто оставят рибата в гнездото. Напускат гнездото на около 50-63 дневна възраст. След като напуснат гнездото малките биват хранени още дълго от родителите си докато се научат да ловуват самостоятелно и достатъчно ефикасно за да си набавят сами храна. Отглежда едно люпило годишно.

По време на размножителния период ухажването включва фигури от висшата въздушна акробатика и пикирания.

Природозащитен статут

Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC)
Директива за птиците на ЕС – Приложение 1
На територията на България е изключително рядък и защитен от закона вид.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.