• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Разред Ястребоподобни/Accipiterformes, Семейство Ястребови/Accipitridae

Голям креслив орел/Aquila clanga - Възрастен

Големият креслив орел (Aquila clanga) е едра дневна граблива птица. Дължината на тялото му е 65 см, размаха на крилете 160 и тежи 1200-1600 гр.

Разпространение

Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Обитава гористи местности с по-редки и високи дървета, равнини или речни и езерни крайбрежия изпъстрени с гористи участъци.

Начин на живот и хранене

Прелетна птица. Много добре приспособим хищник, ловува по всички възможни начини плячката си, преследвайки я с летене, пикирайки отгоре и включително бягайки по земята. Храни се с всички видове дребни и средни по размер животни, като зайцевидни, мишки, птици, влечуги, земноводни и едри насекоми.

Размножаване

Моногамни птици. Гнезденето започва през април когато се завръщат от зимуване. Използват всяка година едно и също гнездо, като го ремонтират преди това. Снася най-често едно, много рядко две яйца, като във втория случай по-слабото или късно излюпено малко умира. Мътенето продължава около 42-45 дни. Мътят и двамата родители. Малкото напуска гнездото след около 45-60 дни, но остава заедно с родителите си до края на есента.

Природозащитен статут

Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Уязвим (Vulnerable VU)

На територията на България е рядък и защитен от закона вид.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Aquila_clanga

Сходни видове
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.