• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Разред Ястребоподобни/Accipiterformes, Семейство Ястребови/Accipitridae

Малък креслив орел/Aquila pomarina - Млада

Малкият креслив орел е средно голяма дневна граблива. Дължината на тялото му е 61-66 см, размаха на крилете 145 см и тежи 1 600 гр. Има възрастов диморфизъм. Възрастните са с кафяво оперение. Могат трудно да се отличат от възрастните на големия креслив орел по малко по-дребното тяло и по това, че при полет маховите пера отдолу са черни, а подкрилията — кафиви (при големия креслив орел е обратното). Младите са шоколадовокафяви, с добре оформено жълто петно на тила, надкрилията са с два реда бели петна, характерен отличителен белег от младите на големия креслив орел. Тялото отдолу е изпъстрено със светли щрихи. Издаващи звуци: През размножителния период често издава пискливо "ви-й-ик, ви-и-ик", а през другите сезони — повтарящ се крясък "кийе-кийе", наподобяващ джавкане на малко куче.

Разпространение

Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Обитава широколистни и смесени гори до открити пространства. При миграции образува разредени ята в смесени групи с мишелови, кани и други видове орли.

Начин на живот и хранене

Птиците от европейската популация са прелетни. Храни се предимно с дребни бозайници и друга подобна по размери плячка.

Размножаване

Моногамна птица. Гнездото си строи на високи дървета. Снася 1-3 (най-често 2) яйца, с размери 63х53 мм, които мътят и двамата родители в продължение на около 33-43 дни. Малките напускат гнездото на 49-56 дневна възраст. Годишно отглежда едно люпило.

Природозащитен статут

Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC)

На територията на България е защитен от закона вид.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB

Сходни видове
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.