• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Разред Гъскоподобни/Anseriformes, Семейство Патицови/Anatidae

Зимно бърне/Anas crecca - Възрастен

Зимно бърне (Anas crecca) е един от по-дребните представители на семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes).

Физически характеристики

Най-дребната патица, изглеждаща почти като бекасова птица в полет, с тесни, заострени криле и къса шия. Дължината на тялото е около 30-38 cm, размаха на крилете около 58 cm и тежи около 200-450 g. Излита от водата лесно, издига се бързо и стръмно нагоре, лети в гъсто, компактно ято, с бърз и стремителен полет като често завива и сменя посоката на полета. Отдалеч в полет изглежда тъмно на цвят, с къса широка бяла ивица отгоре, по средата на крилото (и при двата пола). Крилното огледало е лъскавозе лено. Мъжкият в брачно оперение има кестенява глава, със зелени страни, като зеленото е оградено с тънка жълта ивица. Страните на подопашието са светложълти, оградени с черно, забелязващи се отдалеч. Надлъжно по сивото тяло има хоризонтална бяла ивица. Женската е кафява с надлъжни тъмни резки и петна. Плуващите птици приличат на женското лятно бърне, но се отличават по: дребните размери; малкия клюн, често с малко оранжево в основата; сравнително тъмната презочна ивица и липсата на тъмна ивица върху бузите, поради което главата изглежда доста едноцветна; страничното светло петно в основата на опашката; подбрадието и гърлото не са така ясно жълтеникавобели. В полет сигурен отличителен белег е оцветяването на крилете; коремът има в центъра светло петно с неясни граници; подкрилията в средата са бели, а краищата им са тъмни. Мъжките птици в извънбрачно оперение и младите много приличат на женските, но младите са с общо взето по-тъмно оперение и хълбоците им са на райета (възрастните женски имат по-фин люспест рисунък).

Разпространение

Обитава гъсто обрасли крайбрежни участъци. Гнезди практически в цяла Европа (включително България) и Азия. Зимува в Африка, южните части на Азия и Южна Америка.

Начин на живот и хранене

Храни се със смесена храна. Извършва сезонни миграции.При миграции и зимуване образува ята.

Размножаване

Снася от 5 до 15 яйца, които мъти само женската около 23 дни. За малките се грижи само женската, които подобно на другите Патици се излюпват достатъчно развити за да се придвижват и хранят сами.

Допълнителни сведения

Мъжките имат ясен звънлив писък "прим, прим", който може да се сбърка само с този на шилоопашатата патица, но е по-висок. Женските квакат слабо, високо, с носов глас "пийт-пат-пат", като първият тон е висок, а след това постепенно заглъхва.

На територията на България е ловен обект.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5

 

Сходни видове
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.